FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

MUDr. Böhm Vladimír

  • 3. srpen 1906, Kdyně
  • 15. prosinec 1985, Domažlice
  • lékař, grafik, fotograf, politický vězeň (Domažlice, Flossenbürg)

V roce 1917 se jeho rodina přestěhovala do Domažlic. Při studiích na domažlickém gymnáziu jej učil malíř Jan Trefný, při studiu medicíny kreslil pro knihy prof. Pelnáře anatomické obrázky. Na sklonku třicátých let, ještě v době studií, jej požádal J. Werich, aby udělal hereckému souboru Osvobozeného divadla sérii fotografií z Revue panoptikum. Po absolvování studia se vrátil do Domažlic, kde působil jako vojenský lékař a v domažlické nemocnici jako asistent primáře Němce. Během 2. světové války (od března 1940) byl vězněn dva roky v koncentračním táboře Flossenbürg (jeho spoluvězni byli malíři F. Michl, K. Kuneš a O. Matoušek), další dva roky trval zákaz praxe. Poté až do odchodu do důchodu v roku 1973 působil jako praktický, poradenský, obvodní, závodní a posudkový lékař. Malovat začal akvarelem. Pro grafickou tvorbu používal zpočátku dřevoryt, později upustil od tvorby původní grafiky a tisk byl prováděn ze zinkografických štočků. Osvojil si zvláštní techniku rytí do asfaltových desek, podobnou litografii. Námětově čerpal ze staré domažlické architektury. Vytvořil portréty kulturních osobností, které měly vztah k Chodsku, např. J. Vrby. Fotografické tvorbě, námětově různorodé, se věnoval v době před 2. světovou válkou. V r. 1981 byla uspořádána souborná výstava jeho grafických prací a fotografií. Pozn.: Podle J. Hany se narodil 2. 8.1906, podle J. P. Holého v r. 1905. Soubor korespondence s C. Boudou, L. Jiřincovou a dalšími osobnostmi, osobní korespondence a další dokumenty jsou uloženy v SOA Plzeň.

Zdroj: www.mekbn.cz