FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Jak Chodové pojmenovávali lidské vlastnosti

16. leden 2016

Víte kdo je kubík, durba, klampačka, drnda nebo brusna? Staří Chodové měli pro pojmenování různých lidských vlastností svérázné výrazy. Seznámit se s chodským nářečím – bulačinou tak i dnes stojí za to, co říkáte?

„Íčko sú lidi tůze zmlsaný vod dobryjch časů,“ řekla by vám možná kdejaká chodská stařenka, která ještě zcela neodložila svůj kroj a obléká ho alespoň na cestu do kostela. Ale v každých dobách žili lidé různí a nic není jen černobílé. A tak od stejné stařenky dost možná uslyšíte i to, že každyj nejni tak zlyj jako se zdá, drobíček bručí, hale na vobrátku je zasyjc dobryj! 

O lidech dobrých se na Chodsku mluvilo hezky: Náš táta je haž moc velkyj dobrák, ten by s každým srce rozdělíl. – Ten je dobryj jako líto. – Toho roztlúc na kousky ha dávat hužívát jako líky. – Toho haby do zlata zasadíli. – Ten je hledanyj na devatero. – Ta divče je žencký pomyšlení. – Má vorevřený srce ha ruce na šechny strany. 

Když se na Chodsku o někom chtělo říct, že je to pašák, mohlo to znít třeba takhle : Jejej, to je, pane, kubík. O lidech s divokou náturou se naopak říkalo: Toho, nech, to je prudina. – S takovým pudivítrem nic nemnij! – To je splašenyj šús. Ten je bujto ryc nebo nic. – Já nevím po kom ta divče je takuvyj fanfár! 

A jak Chodové pojmenovávali hlupáky?

Ten je hlúpyj, haž to bučí. – Ten je jak vrtaný dřevo. – Ten je hale prachpitomyj. – Je to ňuchňa s ňuchňú. – Ty zevlyvyj zevle. – Krom tý drahý duše je to boží hovádko. – Má v hlavě enom plívy. – Je to pípa. – Ty si hale hloupatyj! – Je to takuvyj neklouda. – Ten je dobryj ledva za vůz, haby hnuj nepadál delů! 

O hrubém člověku jste na Chodsku mohli zaslechnout, že to je krůbíján načlapanyj.– Nadál nám tůze vůřklivyjch men, ten hrubant jeren. – Je to vochlama s vochlamú. – To je hale vorevřhuba. – Ten mi tak vodpalístruvál, že sem hned melčíla. 

Chodové si pochopitelně všímali i lidí lakomých: Ten je lachtavyj na kryjcar. – Nepříje hani sám sobě, neškuli cizímu. – Ty jedna třeskutá lakomice s lakomicí. – Pročpa vy, škudlílové, tůlik škudlíte, dyjť máte šeho hromadu. – Stará Sasínka každyj troník v dlani vobrací, šichní se jí smíjú, že i zrnko kafe překousne na půl. – Náší sousedí sú pjekný hladí; ha ten jejich mladyj je hladovec, šecko by chtíl enom sám šižrát, hale druhyjm žvanec hidla vyčítá. 

A ženské, které na chodské vsi roznášely klebety a pomluvy? Ty se dočkaly pojmenování jako klebeta, klebetnice, klampačka, treperenda, drnda, brusna, korenda, přemílačka a nebo rolňásek. Uznejte sami, neměli staří Chodové skutečně výstižný slovník? 

Více si poslechněte v pořadu Špalíček lidových písní od Josefa Kuneše.

 

Zdroj: www.rozhlas.cz