FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Jan Vrba – Znalec přírody

2. květen 2016

„Příroda sama, má-li se člověku zjeviti v plné kráse a se vší opravdovostí, má-li k němu zahovořiti jako k tomu, před nímž není třeba ničeho tajiti a zapírati, vyžaduje, aby takový k ní přišel s hlubokou pokorou a láskou v srdci.“

Slova spisovatele zabývajícího se uměleckým ztvárněním přírody, pedagoga lesnické školy a klenečského rodáka Jana Vrby, jehož 55. výročí úmrtí vzpomeneme 18. května, platí dodnes.Ve svých prózách zachytil Vrba důvěrný vztah člověka a přírody (Les, Dražinovská hora, Mniška a Borovice). Právě knížkou o borovici se pokusil ukázat románovou formou na jediném stromu dynamiku a dramatickou souvztažnost přírodních zákonů života. Snad proto nebude na škodu alespoň v krátkosti přiblížit dílo tohoto bystrého pozorovatele a nevšedního znalce přírody.  

Z jeho rozsáhlého díla jsou dnes asi umělecky nejcennější živé popisy přírody, lyrizované prózy, plné zajímavých pozorování i nevšedních dojmů. V řadě článků, později v povídkách a v přírodních prózách zachytil své postřehy, jimiž nám otevírá pohledy, které většinou naší pozornosti unikají. Je to především Dražinovská hora, kterou Vrba prošel křížem krážem a znal tady každý strom, zvěř i ptáky a s neobyčejnou citlivostí to všechno popsal.

„…hlavně jsem se snažil zachytit všechno to, co jsem v přírodě viděl krásného, ušlechtilého i hrůzného – zkrátka všechno to, z čeho vyrůstal a sílil můj milenecký vztah k přírodě.“

Tato každodenní setkání s přírodou v něm vyvolávají i vzrušená zamyšlení nad osudem Země a všeho živého dění na ní. Důkazem toho může být i jeho nejobsáhlejší dílo o přírodě – čtyřsvazkový Myslivcův rok. Tato kronika lesa patří mezi jeho nejlepší přírodní prózy.  Pozornost si zaslouží i jeho dvě knihy, v nichž jsou zobrazeny Domažlice – „Kvetoucí hloží“, věnované studiím na domažlickém gymnáziu, a „Zubřany“, které jsou určitou kritikou maloměšťáctví v období 1. světové války.  V třídílné románové kronice Soumrak Hadlasuc rodu je vypráví o historii slávy a pádu chodského selství. 

Pro mne samého bude spisovatel Jan Vrba (1889-1961) především básníkem přírody, kterou dokázal popsat s nevšedním zaujetím, s takovým opravdovým prožitkem, že místy žasneme nad bohatstvím autorových postřehů a zážitků a zároveň v nich cítíme přemýšlivost moudrého člověka.

Autor: Ivan Nikl