FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Stavění máje na Chodsku

9. květen 2016

Takřka na celém Chodsku (a nejen na něm) byly v předvečer 30. dubna postaveny vysoké máje. Na Chodsku se dříve stavěly menší máje před každá vrata, kde bydlívala děvčata na vdávání. Ještě relativně nedávno se chasa každý večer pod májí na návsi scházela a družila se.

Obvyklé bylo také porážení cizí májky, do dnes přetrvala snaha hlídat "svou" máj až do rannních hodin.

V některých vsích se psaly/píší vápnem vtipné nápisy před domy jednotlivých obyvatel. Z řídka se také udržuje "kradení po vsi", kdy chasa pod máj v noci ze dvorů snese takřka vše, co není přivázané a uzamčené.