FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Výročí úmrtí nejmladšího z malířské trojice Špillarů

13. březen 2023 / upraveno 30. duben 2023

* 17. únor 1878, Plzeň

† 22. březen 1949, Praha

V březnu si připomínáme 74 let od úmrtí jednoho z bratrů Špillarů, Rudolfa Vojtěcha.

Nejmladší z malířské trojice se narodil 17. února 1878. Narozdíl od starších bratrů Karla a Jaroslava mu v mládí nebylo dovoleno studovat malířství. Stal se tedy úředníkem, jak si přál jeho otec. Přesto maloval a s velkou vášní se začal věnovat fotografování. Způsobem práce, tedy především měkkou kresbou objektivu a tvorbu fotografických olejotisků se může zařadit mezi první české piktorialisty, byť na úrovni amatérské.

 V prvním desetiletí 20. století se jeho práce i odborné stati o fotografování často objevovaly v časopise Fotografický obzor, který vydával Český klub fotografů amatérů a mezi jehož přispěvovatele patřil i František Drtikol. Podobně jako jeho bratři Rudolf Špillar rád cestoval a to se také projevilo na široké tematické škále jeho prací – od strohého záznamu přírody a architektury po dokumentární záznamy lidí různých národností a profesí. Společně s J. Špiňarem se zasadil o rozšíření fotografie a to především velmi populární knihou Kompendium praktické fotografie pro amatéry z roku 1908, která byla v době svého vzniku jednou z nejrozsáhlejších příruček o fotografování v českých zemích. V roce 1922 vedl obrazovou část publikace Československo v obrazech, do níž sám několika snímky přispěl.

 Smrt bratra a otce zřejmě přispěla k rozhodnutí začít studovat malířství. Vzdělání se mu tedy dostalo až v jednačtyřiceti letech na pražské Akademii výtvarných umění u profesora Vratislava Nechleby. Tematicky se věnoval převážně aktu a portrétu. Paradoxem je, že ačkoli byl jeho styl poškozen příliš pozdním nástupem ke studiu a jeho díla tak vykazují kolísavou kvalitu, byl ze všech bratrů komerčně nejúspěšnější. Ve sbírkách muzeí se však příliš jeho prací nenachází. Z několika mála dostupných kusů se tak dá jen těžce posuzovat šíře jeho talentu. Přesto se čas od času objevují jeho práce v nabídkách českých aukčních domů.

 Významnou rovinou jeho života byl vztah k rodině. Právě jemu většinou bratři a jejich manželky psali, když byli v tísni. Rudolf upozorňoval na Jaroslavův zdravotní stav a po jeho hospitalizaci v ústavu finančně vypomáhal švagrové Anně. Pomáhal i bratru Karlovi v jeho posledních letech života. Důležitý byl i jeho zájem o zachování díla obou bratrů pro budoucí generace. Přání vybudovat galerii Jaroslava Špillara v rodinné vile na Peci zůstalo bohužel v době po komunistickém převratu v roce 1948 nevyslyšeno. Rudolf Špillar, všestranný umělec, zemřel 22. března 1949 v Praze.

"V Galerii bratří Špillarů v Domažlicích mohou návštěvníci vidět dvě originální díla Rudolfa Vojtěcha Špillara, portrét Antala Staška a obraz s názvem Břízky," doplnila vedoucí galerie MgA. Slávka Štrbová.

Zdroj: Galerie bratří Špillarů

Galerie fotografií: http://www.chodsko.net/fotogalerie/album/58#content

 

LK