FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

"Přijďte hyjtu", zve návštěvníky starosta Klenčí do Domu přírody

27. březen 2023 / upraveno 30. duben 2023

Bez podpory veřejnosti není ochrana přírody a krajiny možná. Toto tvrzení je v ochranářské obci již obecně přijímané. Jedním z nejdůležitějších nástrojů je práce s návštěvníky chráněných území přímo v terénu a hlavní součástí návštěvnické infrastruktury se stala návštěvnická centra, tedy Domy přírody a informační střediska v chráněných krajinných oblastech, která jsou realizována a provozována v rámci programu Dům přírody.

Jde o program partnerský, realizovaný ve spolupráci s obcemi, podnikateli, neziskovými organizacemi, vlastníky a dalšími regionálními partnery. Program Dům přírody nyní dovršil svou první etapu, jelikož skončilo první období využití evropských zdrojů a nové období na příštích sedm let začíná. (zdroj: časopis Ochrana přírody)

Jeden z Domů přírody je možno navštívit i v Klenčí pod Čerchovem v budově Staré pošty, což je je historická budova z roku 1546. Sloužila původně jako celnice, poštovní stanice a zájezdní hostinec a je v celé ČR ojedinělou památkou.

Více k tomu řekl starosta Klenčí pod Čerchovem Jan Bozděch.

 Od kdy je v provozu Dům přírody?

Od 1. 1. 2016.

Kdy a jak vznikl první nápad na uskutečnění tohoto projektu?

Nebyl jsem u toho okamžiku osobně, ale ze strany AOPK přišla myšlenka, že každá CHKO bude mít svoje návštěvnické středisko. V rámci CHKO Český les se jednalo o několika lokalitách, ale dle dostupných informací Klenčí zvítězilo mj. i proto, že sídlo CHKO je na Přimdě a proto bylo řešeno místo na Domažlicku. Vhodným objektem se jevila Stará pošta. A vše se událo kolem roku 2008.

Jak dlouho trvala realizace od prvního návrhu po první den otevření?

Libreto k projektu bylo vytvořeno v roce 2009 a následovala projektová příprava, stavební povolení, zajištění financování a konečně samotná stavba. Otevření proběhlo na začátku roku 2016. Unikátní tento projekt byl v tom, že svým rozsahem zasáhl do dvou různých vedení městyse.

Kolik lidí navštívilo Dům přírody v roce 2022?

Bohužel se velmi podepsal Covid a pomalý rozjezd nabízených programů, tedy byli jsme na čísle 3 500 osob.

Kdo se stará o provoz Domu přírody a co dalšího objekt Staré pošty nabízí veřejnosti?

Stará se městys obecně, ale konkrétně pak pracovníci Domu přírody při zapojení řady partnerů. Stará pošta nabízí stálou expozici, k tomu řadu výstav, které se v průběhu roku mění – zaměřených na přírodu, regionální umělce a další. K tomu nabízíme bohatý kulturní program a také ukázky řemesel a další.

Co je tématem stálé expozice?

Stálá expozice se nazývá Proměny krajiny v čase. Návštěvník má možnost se podívat, jak člověk ovlivňoval krajinu kolem sebe a jak na ni působil. Taktéž jak se sama utvářela.

Je možná prohlídka i s výkladem průvodce, například pro školy?

Pro školy nabízíme speciální naučné prohlídky. Tyto jsou po objednání možné i pro skupiny nebo jednotlivce.

Proč logo s vyobrazením čápa?

Každý dům přírody má svého maskota. V rámci sítě domů přírody má Klenčí čápa. Je to dáno lokalitou a jeho výskytem na daném území. Čáp také provází návštěvníka od počátku až do konce expozice a v informačním centru je možné zakoupit různé předměty od čápa.

Je možné Dům přírody navštívit i jako jednotlivec?

Určitě ano, v otevírací době je otevřeno jak pro jednotlivce, menší nebo i větší skupiny. Tedy každému je Dům přírody otevřený.

Jakými slovy byste pozvali návštěvníky do Domu přírody Českého lesa, potažmo do Klenčí pod Čerchovem a vlastně celého regionu Chodsko?

Rádi používáme to, co je pro kraj Horního Chodska typické: Přijďte hyjtu. Těšíme se na vás.

 Galerie fotografií: http://www.chodsko.net/fotogalerie/album/59#content

LK