FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Obrazy významného malíře se mohou pochlubit radnice v Domažlicích i v Klenčí

7. duben 2023 / upraveno 30. duben 2023

* 7.března 1890, Vršovice
† 15.dubna 1966, Capartice

Před padesáti sedmi lety zemřel český malíř Jan Šebek. Jeho díla inspirovalo i Chodsko, kde strávil více než dvacet let svého života. Několik jeho obrazů je i na našem okrese. Jeden z nich můžeme vidět při návštěvě obřadní síně domažlické radnice a to dílo s názvem Chodská madona s dítětem. Další pak, Chodská stráž, zdobí dvoranu úřadu městyse v Klenčí pod Čerchovem.

„Obraz Chodská madona s dítětem v obřadní síni je od malíře Jana Šebka. Datovaný je rokem 1932 a jedná se o olej na překližce. Pochází ze sbírky Muzea Chodska v Domažlicích,“ uvedla vedoucí galerie Slávka Štrbová.

„Malíř Jan Šebek byl pro region ve svém oboru jedinečným přínosem. I proto je po něm stále pojmenovaná bývalá škola v Caparticích a říká se jí Šebkovna. Na Klenečském hřbitově je tento malíř pochován a jsme rádi, že se o hrob stará jeho rodina. Jedno z jeho významných děl, Chodská stráž, je umístěno ve vestibulu úřadu městyse,“ řekl starosta Klenčí Jan Bozděch.

´Jan Šebek se narodil v rodině zámečníka Václava Šebka a jeho manželky Marie, rozené Radvanové. V letech 1922–1923 studoval na Akademii výtvarného umění, v ateliéru Maxe Švabinského a od roku 1926 spolupracoval s Alfonsem Muchou. 
V roce 1933 se s rodinou přestěhoval do Domažlic a tvořil na Chodsku. Historické výjevy z dějin českého národa jej inspirovaly k řadě studií a obrazů. Ve svatební síni radnice v Domažlicích byla umístěna Chodská madona s dítětem v nadživotní velikosti. Je autorem obrazu Božena Němcová na Chodsku, výzdoby penzionu Daliborka na Peci. Roku 1965 namaloval pro město Tachov Bitvu u Tachova, pro zámek ve Slavkově Bitvu u Slavkova. 
V roce 1945 koupili manželé Šebkovi budovu bývalé školy v Caparticích, kde prožil umělec ještě 20 let života. Zde dodnes stojí jeho dům s číslem popisným 21, přezdívaný Šebkovna. V současné době se v něm nachází školící lyžařské středisko. Jan Šebek je pochován na hřbitově Na Soutkách v Klenčí, pod vlastnoručně navrženým náhrobním kamenem. Hrob je nedaleko hrobu Jindřicha Šimona Baara.´
Plátna
Chodská madona – umístěna v radnici v Domažlicích
Chodská stráž – umístěn ve dvoraně obecního úřadu v Klenčí
Bitva u Domažlic – v majetku České spořitelny Domažlice
Pasování pana Lva z Rožmitálu na rytíře – obraz umístěn v radnici v Rožmitále pod Tremšínem, 1941
Sgrafito
Jaroslav Lev z Rožmitálu a na Blatné – fasáda Panského domu, Rožmitál pod Tremšínem, kolem roku 1940
Ilustrace
Edgar Rice Burroughs: Tarzan a zlatý lev (vydal Ladislav Šotka, Praha, 1926)
Pro nakladatelství B. Procházka v Praze kreslil obálky
Ocenění
1938 – Cena České akademie věd a umění
1940 – Cenu Národní rady české
1941 – Cena České akademie věd a umění
1941 – Cenu Národní rady české
 
Zdroje: www.mekbn.cz, www.czwiki.cz
 
LK