FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Pátého června začala a přesně o osmdesát let později skončila životní cesta malíře Josefa Bureše

1. červen 2023

* 5. června 1889, Chrudim
† 5. června 1969, Domažlice
 

Pátého června si připomínáme výročí 134 let od narození českého malíře Josefa Bureše, jenž dlouhé roky působil na Chodsku, kterým se nechal inspirovat k vytvoření svých zásadních děl. Toto datum je však i smutnou připomínkou 54 let od jeho úmrtí.

Josef Bureš, křtěný Josef Alois Norbert byl český malíř, portrétista. Narodil se v Chrudimi v rodině kontrolora obecních důchodů Josefa Bureše a jeho ženy Leopoldiny rozené Roznotínské. Měl čtyři sourozence. Kolem roku 1897 se rodina přestěhovala do Prah, kde Josef Bureš nastoupil do základní školy a v další výuce pokračoval na Reálném gymnáziu. V roce 1907 školu absolvoval. Pro svůj nesporný malířský talent navštěvoval soukromou výuku u malíře K. Reisnera a v následujícím roce absolvoval opět soukromě školení u malíře K. Raška. V dalším studiu pokračoval na pražské malířské akademii, kde v letech 1909 a 1910 absolvoval II. ročník všeobecné školy u prof. V. Bukovace a následně absolvoval dva ročníky speciální školy prof. H. Schwaigra. Po Schwaigrově úmrtí roku 1912 pokračoval speciální školou u profesora R. z Ottenfeldů v zimním semestru, kde i akademii ukončil.

Od roku 1925 působil na Chodsku. Delší dobu žil v Klenčí pod Čerchovem, kde vytvořil svá stěžejní díla jako například Hrnčené bába, Sedící žebrák a Dudáci. Zbytek svého života prožil v Domažlicích, kde se spřátelil se sochařem V. Amortem a malířem J. Šebkem. Zemřel v Domažlicích, v den svých osmdesátých narozenin 5. června roku 1969.

Josef Bureš se věnoval portrétní malbě, zobrazoval rázovité postavy z chodských vesnic a z Domažlic. Vytvořil portréty domažlických starostů a ředitelů spořitelny, pro muzeum v Klenčí namaloval podobiznu J. Š. Baara a podobizny J. Jindřich, B. Hezké a V. Amorta. Mezi jeho nejoblíbenější chodské modely patřila takzvaná Hrnčená bába – Marie Štefaničová, což byla postava z Baarova díla a posloužilo za námět stejnojmenného obrazu z roku 1934. (zdroj)

„Jsme hrdí, že v Muzeu Jindřicha Šimona Baara, jednoho z nejvýznamnějších klenečských rodáků, mohou návštěvníci obdivovat dílo malíře Josefa Bureše, který v Klenčí strávil část svého života. Baarův dům určitě stojí za návštěvu, nejen díky těmto jedinečným obrazům, ale i díky expozici, která dává nahlédnout do života na Chodsku," řekl starosta Klenčí Jan Bozděch s tím, že muzeum je otevřené od května do září a zájemci ho mohou navštívit každý den mimo pondělka, kdy se musí exkurze domluvit předem. 

LK