FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Tip na výlet

Akvadukt Hadrovec

Dne 22. 9.2012 byl pro veřejnost otevřen akvadukt nad železniční tratí Na Hadrovci. Nedaleko od něj je vlaková zastávka Havlovice na této trati. Dřevěná stavba nahradila původní akvadukt stržený v roce 1984 a je jedinou svého druhu v ČR - nikde jinde totiž neteče voda nad železniční tratí. A nikde jinde nemůžete podél proudící vody v dřevěném akvaduktu projíždět na kole - most je součástí mezinárodní cyklotrasy Praha-Plzeň-Regensburg-Mnichov a umožňuje cyklistům i pěším turistům překonat společně s vodním náhonem železniční trať Plzeň-Česká Kubice. Stavba akvaduktu nebyla jednoduchou záležitostí. Oproti původnímu, který tu stával až do roku 1984, kdy musel být pro zchátralost stržen, je nový akvadukt o zhruba půl metru výše. Větší podjezdná výška pod ním umožní průjezd vlaků i po případné elektrifikaci stávající železniční tratě. Na rozdíl od původního akvaduktu, který měl u koryta na vodu jen úzkou lávku pro pěší se zábradlím, nový akvadukt představuje širší dřevěnou lávku, na níž je přibližně čtvrtina šířky určena k otevřenému průtoku vody a zbylá část slouží pro průchod pěších a cyklistů.

Vodní náhon Teplé Bystřice již od roku 1571 přivádí vodu z povodí Dunaje do povodí Labe a sloužil k napájení domažlických mlýnů a příkopu městského opevnění. Teprve v roce 1862 byl náhon přerušen výstavbou železniční trati Fürth im Wald - Plzeň, a tak musela být voda převedena přes trať kovovým akvaduktem. Nosnou konstrukci nového akvaduktu tvoří dva lepené dřevěné nosníky délky 24 metrů, mezi nimi je ocelová konstrukce s lávkou i korytem.

Občanské body v okolí

Havlovice
Železniční stanice • 281 m
Pila
Železniční stanice • 1 km
Babylon - koupaliště
Koupaliště • 2 km
Babylon
Železniční stanice • 2 km
Babylon - golfové hřiště
Golfové hřiště • 2 km

Ubytování v okolí