FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Louka u Šnajberského rybníka - přírodní památka

Přírodní památka Louka u Šnajberského rybníka leží východně od obce Pila, mezi Šnajberským rybníkem, Velkým rybníkem a rybníkem Hadrovec mimo turisticky značené cesty. Území o výměře 5 ha je chráněno od roku 1992. Důvodem ochrany jsou rašelinné a mokřadní biotopy s výskytem obzvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů v nivě potoka Bystřice.

Turistické body v okolí

Hora - přírodní památka
Přírodní památka • 1 km
Akvadukt Hadrovec
Akvadukt • 1 km
Babylon - rybník
Rybník • 1 km
Babylon - stavení č.p. 5
Roubenka • 2 km
Babylon - stavení č.p. 12
Roubenka • 2 km
Babylon - lom
Lom • 2 km
Babylon - kaple
Kaple • 2 km

Občanské body v okolí

Pila
Železniční stanice • 518 m
Havlovice
Železniční stanice • 811 m
Babylon - koupaliště
Koupaliště • 1 km
Babylon - golfové hřiště
Golfové hřiště • 2 km
Babylon
Železniční stanice • 2 km

Občerstvení v okolí