FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Tip na výlet

Hrad Starý Herštejn

V historických pramenech se hrad objevuje poprvé v přídomku Protivce z Herštejna již roku 1272. Roku 1328 koupil hrad rýnský falckrabí Jindřich Bavorský. V období husitských válek byl Herštejn obléhán a dobyt vojskem města Domažlice, byl ale i nadále využíván. Konec jeho života znamenal rok 1510, kdy zde byl obležen a dobyt loupežný rytíř Zdeněk Dobrohost z Ronšperka a hrad byl poté vítězi rozbořen.

Do dnešní doby se z hradu založeného na skalnatém hřebenu dochovaly pozůstatky valu a příkopů původně chránící níže položené předhradí, několik malých úseků obvodového zdiva skrytých v hustém porostu a především spodní část okrouhlé věže, stojící na jižním okraji vrcholové části hřebene. Obdobná věž stávala původně i na protější straně jádra, dochovaly se z ní však jen malé zbytky blokového zdiva pod hradním jádrem v prostoru předhradí. Mezi věžemi se nacházel obytný palác, z něhož se však také dochovaly jen malé terénní náznaky.

Turistické body v okolí

Starý Herštejn - přírodní rezervace
Přírodní rezervace • 225 m
Mnichov - pramen potoka Pivoňka
Pramen • 905 m
Vranov - sv. Eustach
Kaple • 981 m
Vranov - jasany
Strom • 1 km
Křížová Huť (Kreuzhütte)
Zaniklá obec • 2 km
Herštejnské Chalupy / Pozorka (Hersteiner Häuseln)
Zaniklá obec • 2 km
Vranov - sv. Markéta
Kaple • 2 km

Občanské body v okolí

TJ Sokol Nemanice
Fotbalové hřiště • 4 km
Nemanice (34536)
Pošta • 4 km