FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Starý Herštejn - přírodní rezervace

Starý Herštejn je přírodní rezervace vyhlášená roku 1968. Důvodem k vyhlášení bylo zajištění ochrany původního či přírodě blízkého ekosystému smíšených podhorských bučin na balvanité suti a zajištění ochrany typických rostlinných a živočišných společenstev vázaných na tyto drahocenné ekosystémy. Vyskytuje se zde také několik vzácných rostlinných a živočišných druhů. Z rostlin stojí za zmínku například vzácná kapradina laločnatá (Polystichum aculeatum) či jedna z nejjedovatějších rostlin u nás oměj vlčí (Aconitum vulparia). Z živočichů potom dva druhy vzácných mandelinek (Chrysolina umbratilis, Chrysolina crassimargo), ohrožený pták lejsek malý (Ficedula parva) a výjimečně také rys ostrovid (Lynx lynx). Uvnitř rezervace se dále nachází kulturní památka – zřícenina hradu Starý Herštejn z druhé poloviny 13. století.

Turistické body v okolí

Hrad Starý Herštejn
Hrad • 225 m
Vranov - sv. Eustach
Kaple • 831 m
Mnichov - pramen potoka Pivoňka
Pramen • 1 km
Vranov - jasany
Strom • 1 km
Křížová Huť (Kreuzhütte)
Zaniklá obec • 2 km
Postřekov - Nuzarovský dolní pramen
Pramen • 2 km
Vranov - sv. Markéta
Kaple • 2 km

Občanské body v okolí

TJ Sokol Nemanice
Fotbalové hřiště • 3 km
Nemanice (34536)
Pošta • 4 km