FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Domažlice - Krondlův mlýn

Jeden ze dvou domažlických městských mlýnů který se dodnes dochoval, tento si navíc uchoval původní podobu včetně torza uměleckého složení z roku 1947. Mlýn byl po roce 1989 částečně rekonstruován, dodnes si uchoval podobu ze 40. let 20. stol., avšak jeho zdivo je nepochybně středovékého původu.