FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Domažlice - památník Antonína Příhody

V letech 1879-80 byl vytvořen a roku 1881 slavnostně odhalen v Domažlicích Příhodův pomník, který se nachází v nynějším Příhodově parku, založeném na někdejších hradbách. Nejstarší domažlická moderní socha, jedno z prvních děl národního sochaře Josefa Václava Myslbeka, zaujímá střed tohoto parku. Antonín Příhoda (1668 - 1749) byl domažlický děkan a vikář, podporovatel chudých - zejména studentů, ale také přírodovědec a pěstitel ovocných stromů.