FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Domažlice - bývalý augustiniánský klášter a kostel Nanebevzetí P. Marie

Klášter augustiniánů v Domažlicích byl založen roku 1287 králem Václavem II. V dobách husitských válek byl klášter husity poničen. Zachován však zůstal klášterní kostel Nanebevzetí Pany Marie. Po celou dobu patnáctého a následného šestnáctého století zůstal klášter v rozvalinách. Teprve v roce 1671 byla započata jeho obnova. Dokončena byla v roce 1746, ale při požáru následujícího roku byl nově opravený klášter znovu poškozen. O tři roky později však již opravený konvent sloužil svému účelu. Další stavební úpravy kostel prodělal v roce 1774 a v letech 1892 – 1893. Klášter společně s klášterním kostelem tvoří velmi historicky a architektonicky kvalitní dominantu západního konce náměstí Míru. Na konci 20. a počátku 21. stol. probíhaly stále práce na opravách kláštera, který nyní slouží jako Základní umělecká škola.