FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Domažlice - informační centrum, Farmářský obchod

Informační centrum a Farmářský obchod nabízí:

- informace o turistických zajímavostech Chodska
- propagační materiály Chodska a zdejších měst
- pohlednice Chodska, plány měst a regionální mapy
- knižní publikace s regionální tématikou
- místní suvenýry, keramiku, folklorní CD, chodské kroje
- informace o kulturních, společenských a sportovních akcích pořádaných v domažlickém okrese
- informace o možnostech ubytování a stravování v domažlickém okrese
- informace o dopravních spojích
- zveřejnění místních podnikatelských subjektů na webových stránkách www.chodsko.net
- inzertní služby na webových stránkách www.chodsko.net
- možnost podílet se na tvorbě webových stránek www.chodsko.net
- farmářské potraviny