FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Domažlice - pamětní deska Maxe Duffka

Pamětní deska s plastikou na domě s č. p. 93 Hradské ulice v Domažlicích s textem: "Zde se narodil, žil a zemřel Max Duffek, jenž se zasloužil o Chodsko a rodné město 1856 - 1926". Max Duffek se narodil v prosinci 1856 v Domažlicích v zámožné měšťanské rodině. Obecnou školu a nižší reálku navštěvoval v rodném městě, vyšší reálku pak v Plzni. Po krátké službě v otcově podniku se stal majitelem hotelu, který s úspěchem vedl až do roku 1889. V té době z rodinných důvodů zvolil pobyt v České Kubici. Velký význam v jeho životě měl rok 1891, kdy se svojí rodinou byl v Praze. Nabídl své služby výboru připravované průmyslové výstavy a později i výboru národopisné výstavy. V obou případech se osvědčil. V té době si ho všiml ÚV KČT a navrhl mu, aby se stal členem klubu. Nabídku přijal a v roce 1893 byl spoluzakladatelem a dlouholetým jednatelem turistického odboru v Domažlicích. Zakrátko patřil odbor k předním odborům KČT. Když pražští turisté podnikli v roce 1893 výlet na Chodsko, utužilo se přátelství obětavých chodských turistů zejména s profesorem Dr. Kurzem a státním radou architektem V. Pasovským. Tehdy při výletu na Čerchov vznikla myšlenka zřídit na vrcholu dřevěnou rozhlednu. Přičiněním domažlického odboru a zejména M. Duffka se tato myšlenka 15.července 1894 uskutečnila . Později 13. června 1897 vznikla chata podle darovaných plánů architektem V. Pasovským. Z vděčnosti byla nazvána „Pasovského Chýší“. Domažlický odbor realizoval i zděnou rozhlednu a to 16. července 1905, kterou nazval „Kurzovou věží“. Při všech těchto akcí se projevovala obětavost, vytrvalost a strhující působení jednatele odboru M. Duffka. Nebyl to jenom odbor KČT, který to učinil a ve kterém M. Duffek pracoval. Podobnou úlohu sehrál i v Sokole, hasičském sboru, městské a obecní radě, Měšťanské besedě a v řadě dalších institucí a spolcích. Tento neúnavný pracovník zemřel 3. dubna 1926. Svědectvím jeho obliby a uznáním obrovské práce, kterou vykonal, je pamětní deska na jeho rodném domě, kterou pořídila a jejího odhalení se zúčastnila řada spolků, ve kterých úspěšně Max Duffek působil.