FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Holýšov - sv. Petr a Pavel

Pravděpodobně nejstarší dochovanou památkou v obci je kostel sv. Petra a Pavla. První písemná zmínka o založení kostela společně s farou je z roku 1352. Jako farní kostel je uváděn v roce 1384. K částečnému zrušení kostela došlo v průběhu třicetileté války a až v roce 1743 byla obnovena fara a byly dokončeny náročné barokní přestavby spolu s barokní věží, která má tři patra, přičemž ve třetím patře je vysoká zvonová stolice, kde v současné době jsou zavěšeny pouze dva zvony. Věž vrcholí neobyčejně vysokým štíhlým jehlancem a je vysoká 39 metrů. V průčelí kůru je znak patrona nesoucího na štítu znak panovníka se třemi parožími a s letopočtem posledních velkých oprav v 19. století.

Historie kostelních varhan sahá do roku 1742, kdy chotěšovský opat Christoph Schmidt provedl i opravu (podle nápisu na okraji kůru, který byl patrný ještě v roce 1834, byla oprava provedena v roce 1745).

Nové – stávající varhany postavil v roce 1899 Kryštof Müller za 1 200 zlatých. Z historických zpráv vyplývá, že nástroj byl opravován v roce 1911 Antonínem Mölzerem a pak až v roce 1992 byl opraven exteriér skříně varhan, nástroj byl částečně naladěn a vyčištěn od větších mechanických nečistot.

Během září a října 1996 byla v částce 140 000 Kč shromážděných za přispění občanů i organizací města provedena generální oprava varhan včetně elektroventilátoru a pedálové klaviatury. Ministerstvo kultury vyhlásilo tyto varhany za kulturní památku.

Turistické body v okolí

Holýšov - infocentrum
Inform. centrum • 38 m
Holýšov - radnice
Radnice • 61 m
Holýšov - Dům dějin Holýšovska
Muzeum • 80 m
Holýšov - pamětní kámen nucených prací
Pamětní deska • 184 m
Holýšov - kaple
Kaple • 601 m
Holýšov - objekt lehkého opevnění
Jiný objekt • 686 m
Holýšov - hřbitovní kaple
Kaple • 730 m

Občanské body v okolí

Holýšov, Jiráskova třída 99
Bankomat • 174 m
FK Holýšov
Fotbalové hřiště • 235 m
Holýšov, Česká spořitelna, a.s.
Bankomat • 270 m
Základní umělecká škola Holýšov
Škola • 348 m
Holýšov (34562)
Pošta • 527 m