FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Domažlice - pamětní deska pátera Václava Antonyho

Pamětní deska na domažlické faře, která stojí na náměstí Míru nedaleko kostela Narození Panny Marie s textem: "V tomto domě žil a pracoval od roku 1928 do roku 1949 domažlický arciděkan, profesor, přítel studentů a chudých, zasloužilý člen městského zastupitelstva P. Václav Antony, za komunistické diktatury jedenáct roků vězněn pro své přesvědčení a demokratické smýšlení".