FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Bernštejn (Bernstein)

Obec Bernstein ležela při okraji lesa asi 1,5 km záp. nad obcí Rybník. Osada vznikla kolem hospodářského dvora a hájovny založeným kolem roku 1670 a čítala 17 stavení. Po válce již nebyla dosídlována a v 50. letech byla zničena kvůli zřizování hraničního pásma.

Jižní část vsi dnes zaujímá pustnoucí areál bývalé roty Pohraniční stráže, kolem kterého vedly od 70. let příhraniční zátarasy. Aktuálně je využíván pro léčebnu drogově závislých osob. V severní části je možné nalézt zbytky základů některých staveb. Pod dvěma starými lipami je možné nalézt tabulku, kterou sem umístil jeden z bývalých osadníků. Připomíná místo, kde stával jeho dům.

Rok zániku: 1950 - 1960
Důvod zániku: hraniční pásmo
Zdroje:
www.sudety.cpkp-zc.cz
www.zanikleobce.cz

Turistické body v okolí

Rybník - pomník
Pomník • 1 km
Švarcava - pomník Josefa Oczka
Pomník • 1 km
Rybník - sv. Anna
Kaple • 2 km
Švarcava(Schwarzach)
Zaniklá obec • 2 km
Rybník - most
Most • 2 km
Draha (Droth)
Zaniklá obec • 2 km
Bedřichov (Friedrichshof)
Zaniklá obec • 2 km

Občanské body v okolí

Rybník / Stadlern (D)
Hraniční přechod • 2 km