FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Švarcava(Schwarzach)

Obec Švarcava ležela na česko-německé hranici jihozápadně od obce Rybník. Poprvé je obec zmiňována na mapě z roku 1626, kde je označena jako česká celnice. V polovině 17. století zde byla vybudována hospoda, která sloužila jako mýtnice na řezenské cestě (významná středověká cesta, která vedla z Prahy do Řezna). Postupně pak přibývaly další usedlosti. Od roku 1677 bydlel ve vsi i panský myslivec. V roce 1757 žilo ve Švarcavě 31 obyvatel. V roce 1839 pak v obci stálo 15 domů, v nichž žilo 134 obyvatel. V roce 1899 obec zasáhl veliký požár, který zničil téměř celou dřevěnou zástavbu obce. Vesnice pak byla obnovena a většinu zástavby tvořila již zástavba zděná. Od roku 1825 až do zániku obce zde sídlil celní úřad. V roce 1904 byl ve Švarcavě otevřen poštovní úřad. V roce 1930 měla obec 19 usedlostí, v nichž žilo 18 obyvatel české a 47 obyvatel německé národnosti. Po druhé světové válce a vyhnání původního německého obyvatelstva se stala lokalita obce součástí hraničního pásma, což pro Švarcavu znamenalo konec její existence.

V současnosti obec Schwarzach existuje pouze na německé straně hranice. Z české části se nedochovalo nic, pouze pomníček Josefu Oczkovi, členu československé finanční stráže, který zde padl v roce 1938. V devadesátých letech byl u Švarcavy obnoven hraniční přechod, který slouží turistům a cykloturistům.

Na odlesněném návrší jižně nad osadou (nad údolím hraničního Černého potoka) se nachází tzv. Dianin Dvůr - původně dvůr, na jehož místě postavili Vidšpergárové ve 20. letech 19. století zámeček s kaplí sv. Kryštofa. Po roce 1870 jej získali Coudenhoveové, kteří zde zřídili oboru a doplnili areál o předzámčí složené z přízemních převážně hospodářských budov. Zámeček byl až do roku 1945 využíván jako lovecký, tomu odpovídaly i jeho výzdoba a vybavení. To bylo již krátce po roce 1945 rozkradeno či zničeno. V 50. letech obsadila místo Pohraniční stráž. Zanedlouho však bylo opuštěno a všechny budovy kromě zámečku zbořeny. Ten se časem rozpadl také a dnes z něj zbývají zarostlé zříceniny obvodových zdí, sahající místy až do výše patra.

Období zániku: 1950-1960
Důvod zániku: hraniční pásmo

Zdroje:
www.sudety.cpkp-zc.cz
www.zanikleobce.cz

Turistické body v okolí

Švarcava - pomník Josefa Oczka
Pomník • 344 m
Dianin Dvůr - zámek
Zámek • 836 m
Dianin dvůr / Švarcava (Dianahof)
Zaniklá obec • 847 m
Dolní Huť (Unter hütten)
Zaniklá obec • 1 km
Bernštejn (Bernstein)
Zaniklá obec • 2 km
Horní Huť (Oberhütte)
Zaniklá obec • 2 km
Hraničná - Binhackova kaple
Kaple • 2 km

Občanské body v okolí

Rybník / Stadlern (D)
Hraniční přechod • 158 m