FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Dolní Huť (Unter hütten)

Ves byla založena v 18. století rodem Wiederspergerů jihozápadně od obce Rybník a vznikla v místech bývalé sklárny. Tato sklárna byla založena před rokem 1750 a fungovala do období kolem roku 1796. Tehdy zde stálo zhruba 30 usedlostí s 294 obyvateli, škola, kaple, dvůr a mlýn. Ve 20. století získávala Dolní Huť podobu letoviska obklopeného lesy. Byly zde provozovány 3 hostince.

V roce 1930 se ves skládala z 50 domů, v nichž žilo 361 Němců a 21 Čechoslováků. Ves nebyla po válce dosídlena a v 50. letech, kdy tudy byla natažena hraniční signálka, byla srovnána se zemí.

Ve středu zaniklé návsi se rozkládá bažina, která připomíná bývalý návesní rybník. Okolo ní jsou rozesety stopy zdiva jednotlivých budov a cesty jsou dnes již nezřetelné.

Rok zániku: 1950 - 1960
Důvod zániku: hraniční pásmo

Zdroje:
www.sudety.cpkp-zc.cz
www.zanikleobce.cz

Turistické body v okolí

Dianin dvůr / Švarcava (Dianahof)
Zaniklá obec • 538 m
Dianin Dvůr - zámek
Zámek • 565 m
Horní Huť (Oberhütte)
Zaniklá obec • 905 m
Hraničná - Binhackova kaple
Kaple • 1 km
Švarcava(Schwarzach)
Zaniklá obec • 1 km
Švarcava - pomník Josefa Oczka
Pomník • 1 km
Hraničná (Paadorf)
Zaniklá obec • 2 km

Občanské body v okolí

Rybník / Stadlern (D)
Hraniční přechod • 1 km