FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Dianin dvůr / Švarcava (Dianahof)

V první polovině 17. století je rodem Widerspergerů založen poplužní dvůr, nejdříve pojmenován po obci Švarcava. Součástí dvora byl ovčín a 65 strychů polí. Po požáru v roce 1812 byl na stejném místě vybudován lovecký zámeček, již pojmenovaný Dianin. Stála zde škola pro děti z Horní a Dolní Huti, Švarcavy a Františkovy studánky. Další majitelé vybudovali koncem 19. století oboru pro daňky a jeleny.

Po druhé svět. válce sloužil zámeček jako rota pohraniční stráže a v současnosti zbývají ze zámečku pouze výrazné zříceniny až do výše prvního patra. Ostatní budovy je možné rozpoznat dle základových zdí a terénních nerovností.

Rok zániku: 1960 - 1970
Důvod zániku: hraniční pásmo

Zdroje:
www.sudety.cpkp-zc.cz
www.zanikleobce.cz

Turistické body v okolí

Dianin Dvůr - zámek
Zámek • 27 m
Dolní Huť (Unter hütten)
Zaniklá obec • 538 m
Švarcava(Schwarzach)
Zaniklá obec • 847 m
Švarcava - pomník Josefa Oczka
Pomník • 957 m
Hraničná - Binhackova kaple
Kaple • 1 km
Horní Huť (Oberhütte)
Zaniklá obec • 1 km
Bernštejn (Bernstein)
Zaniklá obec • 2 km

Občanské body v okolí

Rybník / Stadlern (D)
Hraniční přechod • 874 m