FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Mladé Korytany (Jungrindl)

Mladé Korytany (Jungrindl) se nacházely 4 km jižně od Korytan na úpatí svahu, uprostřed lesa. Lokalita yla osídlena asi koncem 18. století. Stálo zde 12 domů, které byly po roce 1948 zbořeny. Hegerhaus (myslivna) patřil pod obec Šibanov (Schiefernau), 2 domy náleželi k Pivoni (Stockau) a 9 domů spadalo pod Korytany (Rindl). Obyvatelé se zabývali zemědělstvím, lesnictvím, pletením košíků, nástrojářstvím a výrobou krajek. Koše a hrábě zde byly masově vyráběny a prodávány na týdenních trzích v Poběžovicích.

 
Odlehlé místo bylo také oblíbeným cílem pro turisty v létě. V zimě však hluboký sníh izoloval vesnici od širokého okolí. Díky vysoké nadmořské výšce bylo za optimálních klimatických podmínek vidět z Mladých Korytan na celé hrabství v Horšovském Týně, na většinu Tachova, na podstatnou část Domažlic a výjimečně i na velmi vzdálené panorama Plzně.

Mnoho místních rodin emigrovalo za lepším životem do New Ulm v USA v druhé polovině 19. století.

Zástavba zanikla bez viditelných stop a až na malou loučku u silnice je dnes místo osady zalesněno.

Období zániku: 1950-1960
Důvod zániku: hraniční pásmo
Zdroje:
www.sudety.cpkp-zc.cz
www.zanikleobce.cz