FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Nuzarov (Nimvorgut)

Vesnička stávala cca 1 km jz. od zaniklého Valtířova u křižovatky lesních silniček vedoucích směrem na Nemanice a Vranov. V 1. polovině min. století měla asi 10 popisných čísel. Prostor obce byl v druhé polovině 20. stol. zalesněn, takže v terénu nejsou zřetelnější stopy po zástavbě. Zahlédnout lze jen kovový křížek vpravo u silnice z býv. Valtířova směrem k Nemanicím. Asi další kilometr jv. od tohoto místa stávala samota (hájovna) Kaplička.

Zdroje:
www.sudety.cpkp-zc.cz
www.zanikleobce.cz

Turistické body v okolí

Postřekov - Nuzarovský dolní pramen
Pramen • 165 m
Skláře (Glaserau)
Zaniklá obec • 1 km
Vranov - jasany
Strom • 1 km
Vranov - sv. Markéta
Kaple • 1 km
Vranov - jilmy
Strom • 1 km
Vranov - sv. Eustach
Kaple • 1 km
Valtířov - pomník zaniklé obce
Pomník • 2 km

Občanské body v okolí

TJ Sokol Nemanice
Fotbalové hřiště • 4 km
Nemanice (34536)
Pošta • 4 km
Postřekov (34535)
Pošta • 5 km
Základní škola Postřekov
Škola • 5 km
Mateřská škola Nový Kramolín
Škola • 5 km