FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Skláře (Glaserau)

Zaniklá ves Skláře byla založena roku 1586 ve vzdálenosti 1 km jihovýchodně od Pivoně. Byla situována při skelné huti nebo v místech vyhašené sklárny.

Od svého založení patřila k majetku pivoňských augustiniánů. R. 1654 zde stálo 5 chalup, r. 1839 zde bylo 17 usedlostí s 96 obyvateli. V pozdějších letech se vývoj osady zastavil, neboť živobytí zde bylo chudé a výnosy z políček tak malé, že se zdejší hospodáři sotva uživili. V r. 1930 zde stálo 16 usedlostí s 80 obyvateli. Po válce byla vysídlená obec částečně rozebrána na stavební materiál. Ještě na počátku 70. let min. stol. zde stály stodoly, které sloužily k ukládání sena a slámy, a které využívali jako své útočiště trampové. Cihlová zeď, kterou byl ohrazen jeden ze zaniklých dvorů, vydržela až do r. 1991, poté byla částečně pobořena na stavební materiál. Dodnes se zachovaly kamenné zbytky jednotlivých domů a dva křížky na kamenných sloupcích.

Důvod zániku: hraniční pásmo

Zdroje:
www.sudety.cpkp-zc.cz
www.zanikleobce.cz

Turistické body v okolí

Vranov - jilmy
Strom • 871 m
Vranov - sv. Markéta
Kaple • 889 m
Nuzarov (Nimvorgut)
Zaniklá obec • 1 km
Postřekov - Nuzarovský dolní pramen
Pramen • 1 km
Valtířov - pomník zaniklé obce
Pomník • 1 km
Valtířov (Waltersgrün)
Zaniklá obec • 1 km
Vranov - jasany
Strom • 1 km

Občanské body v okolí

Mateřská škola Nový Kramolín
Škola • 4 km
TJ Sokol Nemanice
Fotbalové hřiště • 5 km
Vlkanov - koupaliště
Koupaliště • 5 km
Postřekov (34535)
Pošta • 5 km
Základní škola Postřekov
Škola • 5 km