FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Poběžovice - městské opevnění

Městské goticko - renesanční opevnění města Poběžovic bylo vybudované kolem r. 1502 Dobrohostem z Ronšperka. Opevnění poddanského městečka se mělo stát jednou z jeho mocenských opor v boji proti králi. Podle privilegia z r.1502 se měšťané pracovně i finančně významně podíleli na budování hradeb. Po ztrátě funkce fortifikačního systému byly hradby postupem století rozebírány a sloužily jako levný zdroj stavebního materiálu. Z městského opevnění se zachoval relativně souvislý celek jižní hradební zdi, narušený v dílčích částech destrukcí zdiva, a část úseku na straně západní a východní. V severovýchodním nároží opevnění bylo vklíněno samostatné obvodové opevnění hradu. Opevnění města sestávalo z jednoduché hradební zdi, z bezprostředně přiléhajícího příkopu a snad také vnějšího valu. Dochované fragmenty kamenných zdí z lomového zdiva o síle 1 - 1,1 metru dosahují maximální výšky 3 metry.

Západní úsek:

  • západní obvodová zeď domu čp. 63 (část) v Šandově ul., původní zdivo hradby má dnes novodobou nadezdívku a je zakryté břečťanem.
  • nevelký fragment zdiva v západní obvodové zdi dvorní stavby domu čp. 14 (část), nám Míru.

Jižní úsek:

  • část hradební zdi u Spojeneckého náměstí jižně od čp. 19 (část), za domem čp. 125.
  • část hradební zdi při čp. 26, nalézající se v přímé linii s průběhem výše uvedené hradby
  • zbytek hradební zdi ve Slovanské ulici, v severní obvodové zdi domu čp. 129 (část)
  • část hradební zdi, sloužící jako tarasní zídka, jižně od Masarykovy ulice, p.p. 63 (část); st.p. 64 (část); st.p. 65 (část), st.p. 66/1 (část).

Východní úsek:

  • úsek hradební zdi v jihozápadní hranici st.p. 4/1