FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

km
Zrušit
65 záznamů

Domažlice - Školní čp. 109

Měšťanský dům čp. 109 je nemovitou kulturní památkou města Domažlice.

Domažlice - tereziánská kasárna

Tereziánská kasárna jsou nemovitou kulturní památkou města Domažlice.

Domažlice - Tovární čp. 70

Měšťanský dům čp. 70 je nemovitou kulturní památkou města Domažlice.

Horšovský Týn - domy na náměstí Republiky

Řadové měšťanské domy na náměstí Republiky a v přilehlých ulicích vytvářejí svérázný malebný kolorit, tolik typický pro Horšovský Týn. Původně gotické domy byly totiž v 18. století v průčelí zdobeny převážně volutovými štíty se štukovou ornamentikou, pěknou ukázkou lidového baroka.Měšťanský dům čp. 2 je nemovitou kulturní památkou města Horšovský Týn.

Horšovský Týn - domy v Jelení ulici

Mimo domů na náměstí zůstaly zachovány historické domy také v bočních ulicích. Nejzachovaleji působí domy v ulici Prokopa Holého, 5. května a v Lobkovicově a Jelení ulici.

Horšovský Týn - domy v Lobkovicově ulici

Mimo domů na náměstí zůstaly zachovány historické domy také v bočních ulicích. Nejzachovaleji působí domy v ulici Prokopa Holého, 5. května a v Lobkovicově a Jelení ulici.

Horšovský Týn - domy v ulici 5. května

Mimo domů na náměstí zůstaly zachovány historické domy také v bočních ulicích. Nejzachovaleji působí domy v ulici Prokopa Holého, 5. května a v Lobkovicově a Jelení ulici.

Horšovský Týn - domy v ulici Prokopa Holého

Mimo domů na náměstí zůstaly zachovány historické domy také v bočních ulicích. Nejzachovaleji působí domy v ulici Prokopa Holého, 5. května a v Lobkovicově a Jelení ulici.

Horšovský Týn - Plachého čp. 90

Měšťanský dům čp. 90 je nemovitou kulturní památkou města Horšovský Týn.

Horšovský Týn - Plzeňská čp. 18

Měšťanský dům čp. 18 je nemovitou kulturní památkou města Horšovský Týn.

Horšovský Týn - Zlatá čp. 87

Měšťanský dům čp. 87 je nemovitou kulturní památkou města Horšovský Týn.

Kdyně - Americká čp. 62

Měšťanský dům čp. 62 je nemovitou kulturní památkou města Kdyně.

Kdyně - čp. 89

Nedaleko od Zámečku, při hlavní komunikaci, stojí čp. 89. Mohutný přízemní dům s roubenými stěnami v kožichu pochází z konce 18. století a náleží mezi významné ukázky staré zástavby města.

Kdyně - přádelna

Kdyňská přádelna je nemovitou kulturní památkou města Kdyně. V roce 1678 založili Lamingenové ve Kdyni textilní manufakturu, prokazatelně nejstarší v Čechách. Roku 1769 prodali Stadionové manufakturu vídeňskému obchodníkovi a bankéři Jakubu Matyáši Schmidtovi, který ji rozšířil a začal v ní vyrábět vlněné látky. Brzy poté pracovalo v manufaktuře už 200 lidí a dalších 1.400 domácích tkalců po kraji. V roce 1825 zaměstnávala přádelna na 500 lidí a přes 6.400 domácích tkalců. Roku 1853 je pokládána za největší továrnu na Plzeňsku.Rozvoj přádelny přinesl růst celé obci.Kdyňská přádelna je nemovitou kulturní památkou města Kdyně. V roce 1678 založili Lamingenové ve Kdyni textilní manufakturu, prokazatelně nejstarší v Čechách. Roku 1769 prodali Stadionové manufakturu vídeňskému obchodníkovi a bankéři Jakubu Matyáši Schmidtovi, který ji rozšířil a začal v ní vyrábět vlněné látky. Brzy poté pracovalo v manufaktuře už 200 lidí a dalších 1.400 domácích tkalců po kraji. V roce 1825 zaměstnávala přádelna na 500 lidí a přes 6.400 domácích tkalců. Roku 1853 je pokládána za největší továrnu na Plzeňsku.Rozvoj přádelny přinesl růst celé obci.

Kdyně - Zámeček

V blízkosti fary stojí budova tzv. zámečku. Objekt byl postaven v prostoru středověkého dvora. Po majitelích rýzmberského panství se zde od 2. poloviny 17. století střídali různí vrchnostenští úředníci a statkáři. Za Slavíků, který objekt zakoupili v r. 1796, je prvně nazýván „zámečkem". Jeho podobu zachytil německý spisovatel a malíř Moritz von Schwind, který zde pobýval na počátku 20. století. V 80. letech 19. století zámeček vyhořel, ale byl znovu opraven. Čeněk Rendl, který jej zakoupil v r. 1903, přebudoval objekt na penzion, v němž trávili sezonní dovolenou čeští malíři a literáti. Dnes je v zámečku pohostinství, které pro jeho osobitou atmosféru vyhledávají především místní štamgasti.

Klenčí pod Čerchovem - dům čp. 127

Měšťanský dům čp. 127 je nemovitou kulturní památkou městyse Klenčí pod Čerchovem.

Klenčí pod Čerchovem - fara

Místní fara je nemovitou kulturní památkou.

Tip na výlet

Klenčí pod Čerchovem - Stará pošta

V dolní části návsi v Klenčí pod Čerchovem stojí budova, v níž bývala pošta - jedna z nejstarších a nejdůležitějších v Čechách. Poštovní mapa z konce 17. stoleté ji uvádí pod číslem 38 z celkového počtu 47 jako „stanici na hranicích pro další spojení do Řezna“ (Regensburg). Její historie sahá patrně až do roku 1546. Jsou zprávy o pravidelném spojení té doby z Řezna přes Lesní Mnichov (dnešní Waldmünchen) do Čech - přes Klenčí, Horšovský Týn, Stod, Plzeň, Rokycany, Cerhovice, Zdice, Hořelice do Prahy. Již v roce 1622 se tato poštovní cesta nazývá „starou“ a Klenčí skrze ní nabylo na důležitosti a jmění. První zmínka o klenečském poštmistru je z roku 1612. Byl jím Linhart Haas a byl také výběrčím cla. Posledními majiteli dědičné pošty klenečské byli Šafránkové. První z nich, rodák z Prahy, byl na klenečské poště administrátorem, oženil se s dcerou majitelky a r. 1805 převzal poštu. Budova staré pošty je také pamětníkem významných návštěv, zejména z dob napoleonských válek, kdy Klenčím ustavičně táhla vojska přátelská i nepřátelská. Roku 1799 tu nocoval slavný ruský generál Suvorov, což připomíná pamětní deska na budově s textem „Zde bydlel ruský generalissimus A. V. SUVOROV 14.12.1799 při návratu z Itálie" a totéž v azbuce. Roku 1815 na poště obědval car Alexandr. Klenečská pošta vlastnila v té době i dva ochranné listy z r. 1805, které na žádost poštmistra Šafránka vydalo francouzské vyslanectví ve Vídni. Dnes jsou majetkem Poštovního muzea v Praze. S výstavbou železničních tratí začal význam pošt v dosavadní době upadat. Roku 1910 byl zahájen provoz na trati Domažlice – Tachov a význam staré pošty v Klenčí vzal za své. Roku 1921 byl poštovní úřad zestátněn a po nějakém čase opustil i budovu dědičné pošty nadobro.

Koloveč - čp. 146

Měšťanský dům. Z toho jen hmota objektu a uliční průčelí jsou nemovitou kulturní památkou.

Koloveč - čp. 31

Rodinný dům. Z toho jen hmota objektu a uliční průčelí jsou nemovitou kulturní památkou.