FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

km
Zrušit
191 záznamů

Krtín - kaple

Návesní kaple v Krtíně.

Křakov - kaple

Vestavěná kaplička v Křakově.

Křenice - Panna Marie

Kaple Panny Marie v Křenicích z roku 1873.

Křenovy - sv. Václav

Kaple sv. Václava byla postavena na náklad obce a s přispěním dobrovolných dárců v roce 1926 na místě staré kapličky zasvěcené Panně Marii. Od tohoto roku bývají poutě v Křenovech na sv. Václava – první byla 28. září 1926 a sloužila se při ní mše svatá. Kaple je i nyní ve vlastnictví obce.

Kvíčovice - sv. Petr a Pavel

Na návsi stojí šestiboká kaple sv. Petra a Pavla s šestibokou zvonicí s bání z první poloviny 19. století prohlášená za kulturní památku.

Lhota - kaplička

Kaplička u Lhoty.

Libosváry - kaple

Z kaple v obci jsou ruiny, kaple za obcí byla zbořena.

Lučice - kaplička

Kaplička v obci Lučice.

Lučice - kaplička

Kaplička u bažantnice.

Luženice - sv. Anna

Kaple sv. Anny v Luženicích pochází z roku 1930.

Malonice - Panna Marie Růžencová

Na návsi stojí kaple z r. 1886 zasvěcená Panně Marii Růžencové. Kaple je ve vlastnictví obce.

Malý Malahov - Panna Marie

Osmiboká kaple Panny Marie na návsi byla vybudovaná na uměle navršeném pahorku v první polovině 19. století.

Meclov - sv. Jan Nepomucký

Výklenková kaple při zdi hřbitova.

Mezholezy - výklenková kaple

Vestavěná kaplička v Mezholezech u cesty do Bukové.

Mezholezy – Panna Maria Růžencová

Návesní kaple v obci Mezholezy má velmi bizarní původ - v 50. letech získali Mezholezští dotaci na nový kravín a k překvapení soudruhů na okrese v Domažlicích nechal předseda národního výboru František Vít za část příspěvku na kravín postavit pod panským dvorem kapličku, na níž ještě řada obyvatel z Mezholez přispěla. Výstavbu kaple obhajoval slovy „že Svatá Hora nepadne a lidi si kapličku přáli”. Oltář byl dovezen ze zrušené kaple běhařovského zámku. V roce 1953 byla kaple slavnostně vysvěcena, a tak v neblaze proslulých 50. letech 20. století, kdy se venkovské kaple a křížky na mnoha místech v Čechách likvidovaly, získaly Mezholezy kapli novou! Kaplička je zasvěcena Blahoslavené Panně Marii a Svatým andělům strážným. Mešní licenci získala kaple 8. března 1957. Stavba je vybudována na obdélném půdoryse o rozměrech 4x5 m. Plochostropý interiér obsahuje pseudogotický oltářík s obrazem Panny Marie. V plechové věžičce je zasazen zvon dovezený sem údajně z některé zrušené kaple v pohraničí. Ve skutečnosti se však jedná o zvonek, na němž je plaketa světce a nápisy: „Z.U.K. ČESKÁ U BRNA/ JUBILEJNÍ ROK 1948/ JOSEF”.

Mezholezy – Pozdvižení sv. Kříže

Na návsi je vystavěna neogotická kaple Pozdvižení sv. Kříže. Kaple s mariánským zasvěcením je ve vsi zmiňována již v 18. stol., r. 1895 byla kaple nově vysvěcena. Obdélná stavba se zvoničkou je ukončena trojbokým závěrem.

Milavče - Svatá Trojice

Kaple je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1838. Stojí za dvojicí lip na krásném vyhlídkovém místě.

Milavče - Vojtěška

Na návsi u rybníka stojí nevelká polygonální kaple sv. Vojtěcha, k níž se váže stará vojtěšská legenda. V kapli je umístěn nástěnný obraz představující odpočívajícího sv. Vojtěcha s pasákem, který mu troubí do ucha. Stejným způsobem je také zpracován obdobný námět v místním kostele. Podle místní tradice stála nad pramenem zchátralá stavba, která byla v r. 1653 nahrazena dřevěnou kaplí, udržovanou ze zádušního fondu města Domažlic. Stavba dnešní kaple pochází údajně z r. 1677. Podle údajů J. Smolíka stála však nad pramenem v r. 1882 pouze stříška nesená sloupy. V r. 1739 byla kaple opět v zoufalém stavu a věřící vybírali prostředky k její obnově. V časech velkého sucha putovala ke kapli procesí, směřující sem i ze vzdálenějších míst. Popularita poutního místa rostla. Proto se domažličtí odhodlali vystavět v blízkosti pramenu lázeňský dům, ve kterém měli být ubytováni lidé, kteří chtěli vodu zázračného pramene využívat. Prvním správcem lázní byl J. Ničovský. Po 10 letech byl prodělečný chod lázní zastaven.

Mimov - Panna Marie Pomocná

V hlavní části vsi stojí pseudogotická kaple Panny Marie Pomocné s vročením z roku 1905, která je ve vlastnictví církve.