FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

km
Zrušit
27 záznamů

Domažlice - Krondlův mlýn

Jeden ze dvou domažlických městských mlýnů který se dodnes dochoval, tento si navíc uchoval původní podobu včetně torza uměleckého složení z roku 1947. Mlýn byl po roce 1989 částečně rekonstruován, dodnes si uchoval podobu ze 40. let 20. stol., avšak jeho zdivo je nepochybně středovékého původu.

Domažlice - Staňkův mlýn

Staňkův mlýn na okraji Domažlic (leží na řece Zubřina) již nepatří mezi ostatní městské mlýny v Domažlicích. Je selským dvorcem a svým rozsahem mu mohl konkurovat pouze sousední Fürtschův mlýn. Mlýn byl prvně zmiňován již roku 1384 a v soupisu z roku 1818 je na něm připomínán Vilibald Ebenstreit se svojí druhou manželkou Barborou a čtyřmi dětmi. V roce 1872 získal mlýn Max Ebenstreit a roku 1893 dědí mlýn Maxův syn Jan Ebenstreit. Ten v roce 1902 žádal purkmistrovský úřad v Domažlicích o zvýšení jednopatrové mlýnice, což mu bylo povoleno. V roce 1914 kupují Staňkův mlýn manželé František a Josefa Holubovi. Mezi roky 1951–1953 mlýn komunistická diktatura zrušila. Převzal jej zemědělský výkup a později Zemědělský zásobovací podnik Domažlice. Tento nový majitel instaloval do přízemí mlýnice šrotovací zařízení na krmivo pro dobytek. Ostatní zařízení mlýnice bylo z větší části zničeno. Zemědělský zásobovací podnik využíval mlýn až do roku 1975.

Domažlice - Váchalovský mlýn

Jeden ze dvou domažlických městských mlýnů, který dosud stojí. Dnes je část mlýna využívána jako bar, jedná se 1. patro mlýnice, v němž se dosud dochoval původní trámový strop.První zmínka o mlýnu pochází ze soupisu domažlických mlynářů k roku 1561, majitelem mlýna byl tehdy Jan Beran. Roku 1839 byl majitelem mlýna Jan Pavlík, který v tomto roce nechal zpracovat plány na rozsáhlou přestavbu mlýna u Václava Kostlivého. Roku 1919 se majiteli mlýna stávají manželé Váchalovi. V 90. letech 20. stol. došlo ke generální přestavbě interiérů mlýna, původní ráz si tak dochovalo jen 1. patro mlýnice.

Havlovice - Nemanský mlýn

Havlovický mlýn je přes 300 let starý, dnes je přestavěn na penzion se stylovou restaurací. Při přestavbě objektu byla snaha o maximální zachování původní architektury s vytvořením podmínek pro pohodlnou a příjemnou dovolenou v kterémkoli ročním období.

Hlohová - Pasecký mlýn

Podle tradice je hlohovský mlýn Paseka předlohou pro mlýn z Jiráskovy hry Lucerna. Je pravděpodobné, že Jirásek čerpal podněty z různých zdrojů, ale některé skutečnosti zmíněnou tradici podporují. V okolí mlýna vede naučná stezka Po stopách Jiráskovy Lucerny.

Chodská Lhota - Maškův mlýn

Pod Loučimí a Chodskou Lhotou stojí na potoce Andělice Maškův mlýn.

Chodská Lhota - Petrákův mlýn

Při silnici směrem k Loučimi stojí na potoce Andělka Petrákův mlýn.

Chrastavice - mlýn Vodolenka

Rozlehlý areál předměstského domažlického mlýna.

Chrastavice - Spálený mlýn

Rozsáhlá zřícenina mlýna severně od Domažlic. Mlýn byl opuštěn v 60. letech 20. stol., poté byl využíván místním JZD, až nakonec zcela zpustl.

Kaničky - mlýn

Kaničský mlýn, poprvé zmíněný již v 18. století, stojí severovýchodním směrem od vesničky.

Kout na Šumavě - Váchalovský mlýn

Váchalovský mlýn u Kouta na Šumavě leží na záhořanském potoce nedaleko Novodvorského rybníka. Byl přestavěný na pilu a vodní elektrárnu.

Lísková - Dingirglův mlýn

Dingirglův mlýn stál na okraji obce Lísková. Posledním majitelem byl Karl Hartl, který zde bydlel se svou dcerou. Mlýn byl bohužel stejně jako ostatní budovy v obci po 2. světové válce zničen. Není jasné, zda byl rozebrán obyvateli okolních vesnic nebo zbořen těžkou technikou v roce 1956. V prostoru mlýna do roku 1989 vedla železná opona. V roce 2009 byly v prostoru mlýnu nalezeny pozůstatky zdiva budovy a okenních otvorů, stěna hráze rybníka a speciální součást technického vybavení - loupačka a předlohová hřídel palečného převodu, které byly v roce 2012 ukradeny.

Milavče - Nový mlýn

Z části zrekonstruovaný mlýnský dvůr slouží dnes k rodinnému bydlení.

Nemanice - Bayerův mlýn

V roce 1838 byl majitelem mlýna Geiger Johan.V roce 1930 mlýn patrně již nemlel a nefungovala ani brusírna skla. Dnes je z mlýna pustá, vybydlená budova. Mlýn měl sloužit i jako brusírna skla. V pusté mlýnici se dochovala mlýnská hranice s kamennými sloupy.

Nemanice - Roidlův mlýn

Rozlehlý areál mlýna sloužící dnes jako pila.

Osvračín - mlýn

Mlýn se nachází v západní části obce Osvračín přímo u hlavní silnice. Budovy jsou zrekonstruované a slouží jako keramická dílna a penzion.

Pec pod Čerchovem - Pecácký mlýn

Pec pod Čerchovem má jméno po vysoké peci, kterou zde v roce 1652 založil Lamingenovský správce Melchior z Aschenbachu, aby svému pánovi zvýšil důchody po třicetileté válce. Vysoká pec plnila svou funkci do roku 1803 na místě zvaném „Na Kychtě". Tento rok byla zrušena a rozebírána na stavby domků sklářů a dřevorubců. Blízko vysoké pece stával hamr, kde se z odlitých šín vyklepávala zbylá struska. Po zrušení vysoké pece hamr koupil trhanovský mlynář Pavlík a předělal ho na mlýn. Stavba mlýna s úpravou okolního terénu a upravením vodních nádrží trvala do roku 1815. Mlýn měl jedno kolo na vrchní vodu o průměru cca 5 m. Mlýn mlel ponejvíce pro Pec a Chodov. Mlelo se bez chasy - mlýn a všechno okolo obsluhovali mlynáři sami s rodinnými příslušníky. Rod Pavlíků mlynařil na Pecáckém Mlýně do devadesátých let devatenáctého století. Potom od nich koupil mlýn mlynář Ludvík, také člen cechu mlynářů ze starého rodu mlynářů z Domažlic (znak cechu mlynářů na štítě). Staré mlýnské kolo bylo v roce 1949 odstraněno a povoleno instalování vodní turbíny značky Francis o hltnosti 100 l při zachování spádu 51 m a pracovním efektu 5 HP. František Ludvík na Pecáckém mlýně mlel až do roku 1956. V sousedství mlýna se v roce 1865 narodil profesor Jan František Hruška. O pohostinnosti obyvatel Pecáckého mlýna se zmiňuje ve svých pamětech. Většina vnitřního zařízení včetně hnacího kola je dosud zachována. Do původní „lednice" byla na jaře 2012 zabudována replika vodního kola o průměru 2m a šířce 50cm. Kolo je uloženo na ložiskách a k jeho pohonu je použito vodní čerpadlo. Voda stéká po původním náhonu na kolo.

Pocinovice - Nový mlýn

Blízko Pocinovic stojí na potoce Andělice jeden z řady mlýnů - Nový mlýn tzv. Petrákův se dvěma rybníky.

Radonice - mlýn

Radonický mlýn.

Sedlice - Husmankův mlýn

Starý mlýn stojící mezi obcemi Zahořany a Radonice.