FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

km
Zrušit
32 záznamů

Čermná - usedlost čp. 10

Z konce 18. století pochází areál venkovské zemědělské usedlosti s budovami čp. 10 a 73. Jedná se o zděný statek s obytnými domy se štítem, ohradní zeď s branou, chalupu, srub, roubenou stodolu a chlévy.

Čermná - usedlost čp. 34

Nemovitou památkou je areál venkovské usedlosti čp. 34, představující lidovou architekturu z přelomu 18. a 19. století, roubený obytný domek v kožichu (lomenice ze svisle kladených prken je nověji upravena) a malý zděný patrový špýchar.

Draženov - dvůr U Kryslů

Na této usedlosti v Draženově hospodařil v letech 1679-93 draženovský rychtář Kryštof Hrubý, zvaný "Krysl". Po něm dosud statek nese název "Hu Kryslů" a stával do požáru roku 1877 níže ve "starém dvoře". Tu se sešli Chodové poprvé roku 1692 s Matějem Justem z Domažlic. Dne 20.6.1693, zatímco "Krysl" meškal v Praze, prohledává Lamingerův hejtman Koš a purkrabí Lícha s mušketýry jeho rychtu. Zmocňují se osmi dopisů týkajících se sporu. Draženovší se však seběhli a spolu s Újezdskými nenáviděné tyrany zbili. To byla již zjevná vzpoura a proti Chodům bylo během 14 dnů posláno 300 vojáků se dvěma děly.

Draženov - chodská rychta

Venkovská usedlost Chodská rychta je nemovitou památkou obce Draženov. Statek nese název „U Podestátů“ a v současné době je v něm draženovské muzeum. Tvoří ho síň bratří Sladkých s dobovým nábytkem a chodskými kroji. V přízemí jsou umístěny expozice zachycující místní řemesla a historické události v obci.

Draženov - usedlost čp. 8

Venkovská usedlost čp. 8 je nemovitou památkou obce Draženov.

Chocomyšl - usedlost čp. 10

Venkovská usedlost čp. 10 je nemovitou kulturní památkou obce Chocomyšl.

Kaničky - usedlost čp. 8

Venkovská usedlost čp. 8 je nemovitou kulturní památkou obce Kaničky.

Kout na Šumavě - usedlost čp. 5

Zemědělský dvůr čp. 59 (hlavní správní budova, stodola, hospodářská budova, chlévy) je nemovitou kulturní památkou obce Kout na Šumavě.

Květkovice - statek

V roce 1874 zakoupil statkář Adolf Bollman z Halberstadtu pozemky (pův. název Vítkovice po zaniklé vsi, zkomolením názvu vznikly Květkovice) a založil na nich velkostatek Květkovice. Adolfův syn Robert Bollman zde vybudoval přepychovou vilu - zámeček, který byl jeho synovi Adolfovi v roce 1945 vyvlastněn. Rozsáhlé hospodářské objekty bohužel chátrají.

Mezholezy – původní statky

Na upravené návsi upoutá návštěvníka řada výstavných statků s půvabnými fasádami. Štíty statků doplňují trojice sdružených oken a kruhové světlíky s letopočty sestavenými z římských číslic, často se vyskytují také iniciály bývalých majitelů. Výzdobné motivy se skládají z okenních šambrán s orámováním zdobeným diamantovým a psaníčkovým dekorem. Bohatě zdobené fasády od stejného zednického mistra nalezneme také v sousedních obcích, především ve Velkém Malahově a Bukové.V Mezholezích jsou to především nově opravené statky čp. 1 z r. 1897, 8 z r. 1904, 10 z r. 1897, 12 z r. 1896, 14 z r. 1895. U čp. 6 a 14 stojí zděné špýchary.

Mířkov - čp. 23

Venkovská usedlost čp. 23 je nemovitou památkou obce Mířkov. V současné době zde naleznete Muzeum venkovských řemesel a útulek pro týrané koně.

Tip na výlet

Mrákov - chalupa u Bílků

Na návsi stojí památný domek čp. 3. Už v roce 1785 žila v nevelkém domečku početná rodina chodského kryjčíře Hirky (Jiřího) Bílka a jeho ženy Kateřiny.Sága tohoto rodu se nadobro uzavřela odchodem mladší dcery Hadama Bílka Marie druhého ledna 1981 v běchařovské léčebně.Narodila se v mrákovském domku čtvrtého října 1886.Nikoliv v Domažlicích jak omylem informují některé prameny. Starší sestra Anna prožila skoro celé století mezi 26. říjnem 1877 a devátým červnem 1976. Našla tu milé přijetí "Paní komisarka" Němcová, od ní na Chodsko přivolaný Karel Havlíček, zastavil se tu prý i František Palacký se svým zetěm F. L. Riegrem, důkladný K. J. Erben, básník Antonín Klášterský se tu "doučoval" čisté chodštině a doma se tu cítil J. Š. Baar, J. F. Hruška, dr. E. Felix i J. Vrba, i když ten nikoliv bez výhrad. U Bílkuc několikrát poseděla i národní spisovatelka Tereza Nováková - Lanhausová a zejména vášnivá sběratelka a ochránkyně širokého chodského kraje spisovatelka Hana Štěpánková ze Kdyně.

Pasečnice - čp. 38

Venkovská usedlost čp. 38 je nemovitou památkou obce Pasečnice. Souřadnice GPS jsou pouze přibližné a budeme rádi za upřesnění.

Poběžovice - zeměd. dvůr sv. Jiří

Zemědělský dvůr sv. Jiří (správní budova, hospodářská budova, brána) je nemovitou kulturní památkou města Poběžovice.

Polžice - usedlost čp. 17

Venkovská usedlost čp. 17 je nemovitou kulturní památkou obce Polžice.

Polžice - usedlost čp. 4

Venkovská usedlost čp. 4 je nemovitou kulturní památkou obce Polžice.

Polžice - usedlost čp. 6

Venkovská usedlost čp. 6 je nemovitou kulturní památkou obce Polžice.

Polžice - usedlost čp. 8

Venkovská usedlost čp. 8 je nemovitou kulturní památkou obce Polžice.

Postřekov - čp. 47

Venkovská usedlost čp. 47 je nemovitou památkou obce Postřekov.

Prudice - statek

Statek je v soukromém vlastnictví dcery domažlického továrníka Kralovce, paní Jirotkové z Domažlic, která žije v USA a nedala svolení k provádění jakýchkoliv oprav.