FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Hlohovčice

Obec Hlohovčice leží 3 km jihovýchodně od Staňkova.

Historie

První známé osídlení kraje spadá do prehistorické doby, jak dokazují nálezy mohyl v blízkosti Strýčkovic a Hájku u Srbic. Zalidnění kraje je doloženo i v mladší době bronzové, pak i železné kolem roku 1000 př. Kristem. Kolem procházela tzv. Zemská stezka s opěrnými body Holec, Hájek, směrem na Holý vrch a Všerubský průsmyk.

Obec je poprvé zmiňována od roku 1381. Byla založena na území, které náleželo k nedalekému Hrádku zvanému též Lacembok. Po zániku Hrádku připadla k tvrzi v Horní Kamenici, která patřila v první polovině 17. století Karlu Šlovickému ze Šlovic a panu Janu Heřmanovi z Bubna, který dle pověsti proslul špatným zacházením s poddanými. Statky nebyly po Bílé hoře konfiskovány. V tomto období je dle Berní ruly (1654) v obci uváděno 8 sedláků, 4 chalupníci a jeden zahradník, kteří osívali 360 strychů rolí, z toho 89 strychů na zimu, 73 strychů na jaro. Tři hospodářství byla pustá. V obci byla i hospoda. V 18. století bylo v obci 17 hospodářů, uváděn je také kovář. Bohoslužby se konaly ve filiálním kostele sv. Jiljí, a to pouze česky. V první polovině 19. století byla ve středu obce postavena klasicistní kaple. Až do roku 1966 byla obec spravována místní samosprávou, pak byla připojena k MNV v Srbicích. V roce 1990 se opět osamostatnila.

Zdroje: webové stránky obce a www.mistopisy.cz

Současnost

V obci najdeme obecní úřad, knihovnu, koupaliště a fotbalové hřiště. Působí zde několik drobných živnostníků a podnikatelů. O společenské dění v obci se spolu s OÚ stará i Sbor dobrovolných hasičů.

Turistické body v okolí

Hlohovčice - kaple
Kaple • 14 m
Hlohovčice - pomník padlým
Pomník • 51 m
Čermná - pomník padlým
Pomník • 1 km
Čermná - usedlost čp. 10
Statek • 1 km
Srbice - sv. Vít
Kostel • 1 km
Čermná - sv. Jan a sv. Pavel
Kaple • 1 km
Čermná - usedlost čp. 34
Statek • 1 km
Srbice - pomník padlým
Pomník • 1 km

Občanské body v okolí

Čermná - hřiště
Fotbalové hřiště • 2 km
TJ Sokol Poděvousy
Fotbalové hřiště • 2 km
TJ Sokol Krchleby
Fotbalové hřiště • 3 km
TJ Slavoj Koloveč
Fotbalové hřiště • 3 km
Mateřská škola Koloveč
Škola • 4 km

Doprava

Zadejte, odkud chcete vyrazit, a my zjistíme spoje pomocí IDOS.cz.

Počasí

Počasí (Hlohovčice)