FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Blížejov

Obec ležící 6 km jihovýchodně od Horšovského Týna v údolí potoka Zubřina v Chodské pahorkatině a 10 km severně od Domažlic.

Historie

Starší název obce také Blíživa. Na ostrohu nad rozcestím silnic je postaven kostel a nedaleko tvrz vladyků z Blížejova, příbuzných Osvračínských. První zpráva pochází z roku 1324, kdy jej vlastnili zemané z Blížejova. Obec byla rozdělena na několik částí, které držely postupně různé rody. Jeden díl existoval jako samostatný statek; na něm vznikla tvrz připomínaná prvně r. 1552. Majitelé byli Blížejovští z Blížejova a po nich Henigátové ze Seeberka, kteří jej spojili s Nahošicemi.

V roce 1757 je na nahošické části uváděno 11 poddaných, na chotiměřském dílu vsi 1, na blížejovském statku 3 a při Horšovském Týnu 1 poddaný.

Podle sčítání lidu ze dne 1.12.1930 zde bylo 71 domů, kde žilo 194 Němců, 188 Čechů a 9 příslušníků jiné národnosti.

Když se v roce 2003 začalo se stavbou prvních ze 34 čtyřbytových domů na kraji obce Blížejov, nikdo netušil, že se toto nové sídliště vrací na místo již dříve osídlené. Ale již první zemní práce přinesly zahloubené objekty a střepy z nádob. Během následujících tří let bylo prozkoumáno celkem 45 zahloubených sídlištních objektů, jejichž funkce je však převážně nejasná. O obytném účelu můžeme uvažovat pouze v jednom případě. Jde o nepravidelnou oválnou jámu o rozměrech 3 x 1,8 m s rovným dnem v hloubce 0,6 m. Snad lze mluvit o základu zahloubené chaty. Případnou obytnou funkci objektu by mohl podpořit i soubor mazanice, z nichž některé nesly otisky kůlů. Další objekt nesl stopy po užívání ohně (pícka?). Zbývající objekty můžeme klasifikovat jako kůlové jámy či jámy bez bližšího funkčního zařazení. Bylo zde nalezeno přes 200 úlomků keramiky, ale pouze v jednom případě se podařilo slepit střepy v celý hrnec. Nejvíce jsou v nálezech zastoupeny hrncovité nádoby. V jednom případě to byl hrnec s uchem. Nalezeny byly i zlomky velkých silnostěnných zásobnic na potraviny. Dalšími doloženými nálezy jsou amforovité nádoby, koflíky a větší množství misek. O tom, že západní Čechy měly v té době kulturní kontakty s okolními regiony svědčí například tři řady důlků na horní části těla hrnce. Tento typ výzdoby není v našem regionu typický, ale ukazuje na kontakty s jižním Německem. Jiný typ výzdoby, tzv. hřebenování (tj. svislé rýhy souvisle pokrývající větší část nádoby), ukazuje naopak na vztah ke středočeské keramice. Pomocí rozboru nalezené keramiky tak můžeme sídliště datovat do pozdní doby bronzové (10. - 9. století před n. l.).

Nově objevené pravěké sídliště rozšířilo počet nalezišť na Domažlicku z té doby na 17. Nejbližšími lokalitami jsou tři polohy na území katastru Horšovský Týn.

Není to však jediné archeologické naleziště v blízkém okolí Blížejova. Při severním okraji obce bylo během výstavby rodinných domů objeveno sídliště ze střední a mladší doby bronzové (1650 - 1000 před n. l.) a jižně od obce (již katastr Přívozec) na vrchu nad Radbuzou bylo objeveno hradiště z pozdní doby halštatské (6. století př. n. l.) se zachovaným valem.

Zdroje: webové stránky obce a www.mistopisy.cz

Současnost

V obci najdeme obecní úřad, poštu, knihovnu, kostel a hřbitov. Školáci mají v obci možnost navštěvovat základní školu vyššího stupně a menší děti mají k dispozici mateřskou školku. Pro využití volného času je zde sportovní hřiště. V obci Blížejov má ordinaci praktický lékař a zubař. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci, kanalizaci i veřejný vodovod.

Turistické body v okolí

Blížejov - zámek
Zámek • 56 m
Blížejov - sv. Martin
Kostel • 73 m
Blížejov - horní rybník
Rybník • 79 m
Blížejov - dolní rybník
Rybník • 87 m
Přívozec - lom
Lom • 956 m
Přívozec - zámek
Zámek • 1 km
Blížejov - pomník Vladislava Koumala
Pomník • 1 km
Přívozec - Panna Marie
Kaple • 1 km

Občanské body v okolí

Základní škola Blížejov
Škola • 180 m
Mateřská škola Blížejov
Škola • 180 m
Blížejov - umělé hřiště
Fotbalové hřiště • 208 m
Blížejov (34545)
Pošta • 214 m
TJ Sokol Blížejov
Fotbalové hřiště • 294 m

Občerstvení v okolí

Ubytování v okolí

Doprava

Zadejte, odkud chcete vyrazit, a my zjistíme spoje pomocí IDOS.cz.

Počasí

Počasí (Blížejov)

Spádové obce

  • Blížejov
  • Františkov
  • Chotiměř
  • Lštění
  • Malonice
  • Nahošice
  • Přívozec
  • Výrov