FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Klenčí pod Čerchovem

Obec Klenčí pod Čerchovem se nachází západně asi 9 km od města Domažlice.

Historie

Obec vznikla na staré zemské stezce spojující Prahu s Řeznem. Je jednou z jedenácti původních chodských obcí. Archeologické nálezy zde dokládají osídlení již okolo r. 1200 př. n. l. První písemná zmínka o obci pochází z r. 1325, kdy je zmiňována v privilegiu krále Jana Lucemburského. Jako strážcům zemských hranic byla Chodům českými králi přiznána četná privilegia včetně osvobození od robot. Stejně jako ochrana hranic, tak i funkce Chodů posléze začala ztrácet svůj význam. Současně s tím se i jejich výsady stávaly přežitkem, který vrchnost nechtěla trpět a začala Chody na jejich právech zkracovat. To samozřejmě vedlo k mnoha sporům, které mezi obyvateli chodských vesnic a vrchností propukly. K nejznámějšímu povstání Chodů došlo v letech 1692 - 1695. Pro hrdý lid však skončilo porážkou a jeden z vůdců povstání Jan Sladký Kozina z Újezda byl popraven. Přesto boj Chodů za uznání svých práv a svobod skončil až roku 1777.

Od r. 1526 existovala v obci celní a poštovní stanice. V r. 1690 povýšil císař Leopold I. obec na město a udělil mu městský znak. V r. 1743 nechali Stadionové v Klenčí postavit nový kostel sv. Martina na místě starého gotického kostelíku.

Značně poničeno spojeneckým bombardováním 26. 4. 1945, jehož následkem zanikla i stará radnice. Do roku 1946 nesla obec název Kleneč pod Čerchovem.

V r. 1995 byl obci udělen obecní prapor. Od stejného roku je střed obce vyhlášen venkovskou památkovou zónou. S účinností od 1. prosince 2006 byl 10. listopadu 2006 obci vrácen status městyse.

Obec je přirozeným centrem Horního Chodska, regionu s živým folklorem a východištěm mnoha turistických stezek, vedoucích do nedotčené přírody Českého Lesa a masivu Čerchova (1042 m n. m.)

Zdroje: webové stránky obce a www.mistopisy.cz

Současnost

V obci můžeme najít knihovnu, muzeum, kostel se hřbitovem. Pro děti je tu vybudovaná mateřská a základní škola, hřiště, v zimním období je využívaná tělocvična a v letním sportovní areál. Při hotelu GAME jsou čtyři tenisové kurty. Dále je tu fotbalové hřiště, antukový dvorec na volejbal či nohejbal.

V obci je také zdravotnické středisko a lékárna. Pro seniory je tu dům s pečovatelskou službou.

Od pondělí do pátku je zde otevřeno informační středisko, které prodává propagační materiály, ale především poskytuje zájemcům informace o regionu, památkách, kulturních a společenských akcích i vlakových a autobusových spojeních.

Občanské body v okolí

Ubytování v okolí

Doprava

Zadejte, odkud chcete vyrazit, a my zjistíme spoje pomocí IDOS.cz.

Počasí

Počasí (Klenčí pod Čerchovem)

Spádové obce

  • Capartice
  • Černá Řeka
  • Jindřichova Hora
  • Klenčí pod Čerchovem