FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

NS Loučim

Naučná stezka Loučim s ekologicko-historickým zaměřením nás zavede za krásami přírody. Nahlédneme do odkazu židovské kultury a vydáme se po stopách dávných příběhů. Na okruhu v délce zhruba 6 km nás čeká celkem 8 zastavení. U některých čekají zvláště na malé návštěvníky i otázky, na které se mohou pokusit najít odpovědi. Své znalosti jistě rádi otestují i dospělí. Pokud si s otázkami nebudete vědět rady, odpověď najdete na zadní části naučné tabule.Převážná část stezky vede po lesních cestách. Směr cesty nám ukazují směrovky se siluetou kostela. Po cestě si můžeme odpočinout na lavičkách.

Zastavení č.1

Výchozím bodem je náves, kde je umístěno první zastavení. Informační tabule nás seznámí se stezkou, historií i současností obce.

Zastavení č. 2

Pokračujeme obcí po chodníku při hlavní silnici směrem na Klatovy a za obcí odbočíme doleva po polní cestě k židovskému hřbitovu.Nad skládkou komunálního odpadu nalezneme dřevěnou ohrádku s různými materiály a naším úkolem je určit jejich dobu rozkladu v přírodě. Informační tabule nás informuje o zdejší skládce a o tom, jaké nebezpečí představuje skládka pro okolní přírodu i obyvatele.

Zastavení č. 3

Informační tabule určená historii židovského obyvatelstva v regionu je umístěna v těsné blízkosti židovského hřbitova založeného roku 1841 s řadou dochovaných historických náhrobků.

Zastavení č. 4

Procházíme lesem. Informační tabule je určena zajímavostem o životě vybraných lesních zvířat.

Zastavení č. 5

Co vše můžeme vyčíst ze stop a jaké stopy dovedeme rozpoznat, si prověříme na tomto zastavení.

Zastavení č. 6

Nacházíme se u osady Modlín. Informační tabule popisuje 2 metody určování stáří stromů - dle letokruhů a podle velikosti kmene.

Zastavení č. 7

Zde se nám otevírá pohled na okolní krajinu a známe vrchy – např. Velký a Malý Ostrý, Hohen Bogen, Špičák a další. Při dobré viditelnosti spatříme i Velký Javor.

Zastavení č. 8

Vracíme se již zpátky do vsi a zamíříme k dominantní věži kostela Narození Panny Marie. Před vchodem na hřbitov nalezneme posledníinformační tabuli věnovanou básníku Rudolfu Mayerovi, u jehož hrobu se můžeme na zdejším hřbitově zastavit. Seznámíme se s pověstí o tzv. Černé loučimské Madoně. Odpočinout si zde můžeme ve stínu čtyř mohutných památkově chráněných lip u nově opravené sochy Svatého Jana Nepomuckého s nádherným výhledem na horní část Šumavy.

Body zájmu poblíž trasy

start
Loučim - rybník (80 m)
Rybník
1,19 km
Loučim - židovský hřbitov (77 m)
Židovský hřbitov
3,62 km
Modlín - rasovna (234 m)
Dům
5,47 km
Loučim - čp. 3 (61 m)
Roubenka
5,58 km
Loučim - fara (41 m)
Dům
cíl
Loučim - lípy (34 m)
Strom

Doprava

Zadejte, odkud chcete vyrazit, a my zjistíme spoje pomocí IDOS.cz.

Počasí

Počasí (Loučim)