FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

km
Zrušit
53 záznamů

NS Nová Ves

Jedná se o okružní naučnou stezku s východištěm i cílem v nové Vsi u Kdyně. Značení trasy proběhlo ve spolupráci s KČT. Stanoviště: 1) Vyhlídka nad Novou Vsí - Evropské rozvodí 2) Pramen Kouby a vodní toky 3) Vznik a funkce lesa 4) Památník padlým a místní historie 5) Biokoridor se soustavou tůní a místní fauna 6) Původní druhy dřevin rostoucí v zahradě bývalé fary a historie objektu fary na Tanaberku 7) Vrch Ráj - historie místa a energie 8) Vyhlídka pod Bezným - panorama a Pošumavská příroda

Z Babylonu do Kdyně

Z Babylonu se vydáme po žluté směrem na Starou Huť (2,5 km). Odtud dále pokračujeme doleva po červené ke skalní sluji Salka (500 m). Dále po červené pokračujeme přes rozcestí Šnory (1 km) až na Filipovu Horu (2 km). Cesta vede stále po červené přes Mlýneček (2,5 km), Bělohrad a Studánky až ke Kostelíku na Brůdku (5,5 km). Přes obec Brůdek a Hájek doputujeme k poutnímu místu Tanaberk (2 km). Odtud jsou to 2 km po červené na rozcestí Pod Čepicí. Do Kdyně (3,5 km) pokračujeme po modré přes Prapořiště.

Z Babylonu do Klenčí pod Čerchovem a zpět

Od rozcestníku koupaliště Babylon vyjdeme po zelené směrem do Pece pod Čerchovem (2,5 km). Odtud za 3 km dojdeme k pomníku J. Š. Baara na Výhledech. Nato Baarovou stezkou sejdeme do Klenčí pod Čerchovem (3 km). Po zelené se dostaneme až k železniční zastávce Klenčí a za ní odbočíme směrem na Trhanov (3,5 km) přes Nový Hamr. Z Trhanova po žluté dojdeme na Pilu (1,5 km) a za 1,5 km zpět na Babylon.

Z Babylonu do Pece a na Čerchov

Od rozcestníku koupaliště Babylon vyjdeme po zelené směrem do Pece pod Čerchovem (2,5 km). Odtud budeme sledovat modrou značku až na samý vrchol Čerchova (4,5 km).

Z Babylonu do Újezda

Od rozcestníku koupaliště Babylon vyjdeme po žluté směrem na Pilu (1,5 km). Dále nás žlutá zavede do Trhanova (1 km), odkud se po červené vydáme na hrádek k pomníku J. S. Koziny (2 km). Po červené pokračujeme dále do Újezda (1 km).

Z Babylonu přes Čerchov do Klenčí pod Čerchovem

Od vlakové zastávky Babylonu vede zelená turistická značka. Po přejití hlavní silnice Domažlice-Folmava se po dvou kilometrech dostaneme k Sokolově vyhlídce. Poté po zelené půjdeme Vrbatovou cestou k rozcestí Plzeňská cesta (2,5 km). Vystoupáme na vrchol Čerchova (2,5 km), kde se můžeme občerstvit a z Kurzovy věže podívat daleko do Čech i Německa. Po modré z Čerchova pokračujeme k rozcestí Horizontálka (0,8 km), odkud půjdeme po červené až do Capartic (3 km). Překročíme hlavní tah k hr. přechodu a pokračujeme po modré značce. Dojdeme po ní až k pomníku J. Š. Baara a pomníčku padlým americkým vojákům na Výhledech (0,9 km). Odtud po zelené pokračujeme do Klenčí (3,5 km).

Z Bělé nad Radbuzou do Poběžovic

Z náměstí v Bělé nad Radbuzou nás žlutá značka zavede lesní cestou ke vsi Ostrov (6,5 km), kterou míjí a napojuje se na silnici klesající do obce Rybník. Zakrátko odbočíme vlevo na lesní cestu směřující k šidlákovské silnici. Po silnici vstoupíme do prostoru zaniklé vsi Korytany (4 km). Dále přejdeme vrchol Lysé hory (4 km), budeme pokračovat přes Pivoň (2 km), Mnichov (3 km), Hvožďany (1 km). Za 2 km nás již čekají Poběžovice.

Z Bělé nad Radbuzou na Železnou

Po modré z bělského náměstí dojdeme až do obce Železná. Projdeme obcí Smolov (4 km), zaniklé sudetské obce Karlovu Huť (3 km) a Waldorf (1,5 km) a za 3,5 km dojdeme do cíle.

Z Capartic podél hranic do Kdyně

Do Capartic nás může odvézt autobusová linka. Po červené se vydáme směrem k Čerchovu (4 km). Na rozcestí Horizontálka pod Čerchovem opustíme červenou a k vrcholu Čerchova budeme pokračovat po modré. Z Čerchova po modré půjdeme k České studánce (3,5 km) a následně vlevo po žluté k Zelené chýši (1,5 km). Pokračujeme dále po červené do České Kubice (3 km). Přes Starou Huť dojdeme až k skalní sluji Salka u Pasečnice (3,5 km). Dále po červené pokračujeme přes rozcestí Šnory (1,5 km) až na Filipovu Horu (2,5 km). Cesta vede stále po červené přes Mlýneček (2,5 km), Bělohrad a Studánky až ke Kostelíku na Brůdku (6 km). Přes obec Brůdek a Hájek doputujeme k poutnímu místu Tanaberk (2 km). Odtud jsou to 2 km po červené na rozcestí Pod Čepicí. Do Kdyně (3,5 km) pokračujeme po modré přes Prapořiště.

Z České Kubice ke Třem znakům a zpět

Z České Kubice vyjdeme po modré k rozcestí Nad Folmavou (3,5 km). Dále pokračujeme po zelené k bývalé Bystřici (3 km). Za 3,5 km dojdeme ke Třem znakům. Po šesti kilometrech dorazíme na vrchol Čerchova, odkud se po modré dostaneme k České studánce (3,5 km). Žlutá nás zavede k Zelené chýši (1,5 km), od které budeme po červené pokračovat až do České Kubice (2,5 km).

Z České Kubice na Babylon po Čertově naučné stezce

Z vesnice vyrazíme po modré směrem k železniční zastávce Česká Kubice. Odtud je to přibližně 500 metrů k rozcestí, kde opustíme modrou a dáme se vlevo po Čertově naučné stezce. Za 6 km dojdeme do Babylonu poté, co na cestě mineme Sokolovu vyhlídku.

Z České Kubice na Babylon po modré

Z vesnice vyrazíme po modré směrem k železniční zastávce Česká Kubice. Projdeme kolem Rašínova kamene (2 km) a dále pokračujeme po modré podél náhonu Teplé Bystřice, který máme po levé ruce. Po dalších 2 km dojdeme k Čertovu kameni - viklanu. Odtud je to již pouze 500 m k železniční zastávce Babylon.

Z České Kubice na Čerchov

Do České Kubice se pohodlně dostaneme vlakem i autobusem. Červeně značená trasa nás od železniční zastávky dovede do vesnice vzdálené necelý 0,5 km. Při mírném klesání dojdeme na rozcestí pod Č. Kubicí, abychom odtud mohli pozvolna stoupat k Zelené chýši (1,5 km) a až na Čerchov. Od Zelené chýše pokračujeme rovně po červené až k rozcestí Plzeňská cesta (1 km). Odtud stoupáme přibližně 2,5 km po zelené až na vrchol Čerchova.

Z Dílů na Černou Řeku a zpět

Po žluté budeme stoupat k rozcestí Pod Haltravou (1,5 km). Odtud po zelené dojdeme na Jindřichovu Horu (3,5 km), a k Černé řece (3 km). Po modré pokračujeme rovně na rozcestí pod Čerchovem (3 km), odkud budeme sestupovat po červené do Capartic (3 km). Pokračujeme dále po červené na rozcestí Pod Haltravou (3 km). Zpátky na Díly sestoupíme po žluté (1,5 km).

Z Domažlic do Kdyně přes Rýzmberk

Od Dolní brány se po červené vydáme do vesnice Bořice (3 km). Dále pokračujeme do Zahořan (2,5 km) až k rozcestí U Nového Dvora (2,5 km). Stále po červené dorazíme do Podzámčí (2,5 km). Za 1,5 km doprava po zelené se ocitneme na Rýzmberku. Do Kdyně se dostaneme zpátky na rozcestí (400 m) a z kopce doprava po žluté (2 km).

Z Domažlic do Klenčí pod Čerchovem přes Baldov

Z domažlického náměstí dojdeme po zelené (rozcestník u augustiniánského kláštera) na Baldovské návrší (3 km). Cestu nám zpříjemní sochařská a naučná stezka. Dále pokračujeme do Luženiček (1,5 km), Luženic (1 km), Draženova (2 km) a k Dobré Vodě (1,5 km). Odtud nás již modré značení zavede do Klenčí (3,5 km).

Z Domažlic do Klenčí pod Čerchovem přes Hrádek

Od domažlické věže vede po červené turistické značce cesta západním směrem až na konec města. Po úzké silnici dojdeme mezi poli až do Kozinova rodiště Újezda (4 km). Na návsi se v rohovém statku nachází jeho muzeum. Z Újezda po červené dále pokračujeme na vrch Hrádek (2 km) s Kozinovým pomníkem, dále pak do Trhanova (1 km), Chodova (1 km), na Výhledy k pomníku J. Š. Baara (2 km) a odtud po zelené do Klenčí pod Čerchovem (3,5 km).

Z Domažlic do Milaveč

Od rozcestníku u augustiniánského kláštera na domažlickém náměstí se vydáme po modré. Až na konec města projdeme kolem hřbitova U Svatých a gotického kostela „Zvěstování Panny Marie“. Za Domažlicemi po silnici vystoupáme na kopec Velký Škarmaň, odkud můžeme po levé straně obdivovat přírodní scenérie haltravského hřebenu a po pravé straně šumavské vrcholy - Ostrý, Špičák a Javor. Po modré se dostaneme do Chrastavic, kde se cesta u kapličky stáčí doleva. Po třech kilometrech dojdeme k milavečským mohylám. Pokračujeme dále po modré kolem milavečského hřbitova až do vsi Milavče.

Z Domažlic do Újezda a zpět

Z Domažlického náměstí od věže následujeme žlutou na Baldovské návrší, do Luženiček (1,5 km), Luženic (1 km), Draženova (2 km), k Dobré Vodě (1,5 km) a na vrch Hrádek (2 km) se sochou Jana Sladkého Koziny. Po červené sestoupíme do Újezda (1 km) a za další 4 km dojdeme zpět do Domažlic.

Z Domažlic do Všerub

Z domažlického náměstí (rozcestník najdeme u augustiniánského kláštera) vede po modré cesta do Nevolic (2,5 km) a přes Mrákov (2,5 km) do Starého Klíčova (500 m), dále kolem přírodního koupaliště Lomeček do Nové Klíčova (2,5 km) do Štítovek (600 m) až k rozcestí U bývalého Myslíva (3,5 km). Pokračujeme dále doleva po modré, až za 2 km dojdeme do Všerub.