FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Z Domažlic do Újezda a zpět

Z Domažlického náměstí od věže následujeme žlutou na Baldovské návrší, do Luženiček (1,5 km), Luženic (1 km), Draženova (2 km), k Dobré Vodě (1,5 km) a na vrch Hrádek (2 km) se sochou Jana Sladkého Koziny. Po červené sestoupíme do Újezda (1 km) a za další 4 km dojdeme zpět do Domažlic.

Body zájmu poblíž trasy

start
Domažlice - kaple (85 m)
Kaple
Domažlice - městská památková rezervace (174 m)
Měst. pam. rezervace
Domažlice - pamětní deska J.K. Tyla (195 m)
Pamětní deska
Domažlice - informační centrum (199 m)
Inform. centrum
Domažlická šikmá věž (276 m)
Věž, rozhledna
Domažlice - kašna (297 m)
Kašna
Domažlice - radnice (301 m)
Radnice
Domažlice - středověké opevnění, Branka (323 m)
Středověké opevnění
Domažlice - Dolní brána (479 m)
Středověké opevnění
128 m
Domažlice - pivovar (140 m)
Pivovar
427 m
605 m
Domažlice - arboretum (236 m)
Park
2,62 km
3,94 km
5,06 km
Luženice - pamětní deska padlým (173 m)
Pamětní deska
Luženice - sv. Anna (191 m)
Kaple
Luženice - roubenka čp. 2 (230 m)
Roubenka
Luženice - lípa (435 m)
Strom
6,94 km
Draženov - špýchar (170 m)
Sýpka
Draženov - rybník (255 m)
Rybník
7,02 km
7,94 km
8,41 km
Draženov - kaple (54 m)
Kaple
10,56 km
11,10 km
11,31 km
Újezd - dvůr U Keplů (43 m)
Statek
Újezd - rybník (81 m)
Rybník
Újezd - sv. Václav (83 m)
Kostel
Újezd - čp. 30 (79 m)
Statek
Újezd - roubenka čp. 30 (85 m)
Roubenka
Újezd - rodný dům J. S. Koziny (213 m)
Rodný dům
Újezd - dvůr U Rosochů (213 m)
Statek
Újezd - pomník padlých (247 m)
Pomník
11,84 km
Újezd - Kozinův statek (252 m)
Muzeum
15,36 km
15,50 km
cíl

Doprava

Zadejte, odkud chcete vyrazit, a my zjistíme spoje pomocí IDOS.cz.

Počasí

Počasí (Domažlice)