FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

km
Zrušit
791 záznamů
Na tomto portále je v současné době umístěno 820 profilů vybraných firem, jejichž údaje budou na základě individuálních požadavků upraveny nebo vymazány.

Dejte o sobě vědět!

Podnikáte? Využijte jedinečné šance upozornit na sebe prostřednictvím interaktivní mapy chodsko.net!

Šárka Ticháčková

Nabízím:KyticeVěnceAranžmáProdej okrasných dřevin

Šťastný a Šleis STAVITELSTVÍ A EKONOMIKA s.r.o.

Naše nabídka: příprava akce(výběr staveniště, analýza staveniště, specifikace potřebných podkladů, průzkumů a profesí, u stávajících staveb skutečného stavu)návrh stavby(koncepce řešení dle požadavků investora, konzultace s veřejnoprávními orgány a organizacemi, předběžný odhad nákladů stavby)zajištění dokumentace k územnímu řízení(zajištění dokumentace, dokladů a stanovisek zúčastněných orgánů, obstarání rozhodnutí o umístění stavby)zajištění dokumentace pro stavební řízenía provedení stavby (obstarání potřebné dokumentace, zajištění stavebního povolení)vyhledávání dodavatele stavbyformou výběrového řízení (veřejná soutěž)vyhodnocení nabídekvýběrového řízení z hlediska věcnosti a výše ceny, předložení vyhodnocení investorovi k rozhodnutívypracování návrhu smlouvyna dodávku díla, případné posouzení návrhu smlouvy dodavatelespolupráce při provádění stavbya technický dozor investora