FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Díly - sv. Cyril a Metoděj

O výstavbě kapličky svatých Cyrila a Metoděje v obci Díly (tehdejší Nový Postřekov) bylo rozhodnuto na podzim roku 1945 na veřejné schůzi. Pro realizaci tohoto rozhodnutí byl dne 1. února 1947 ustaven výbor, jehož předsedou byl zvolen pan Jan Kapie. Tento výbor celou výstavbu řídil. Po zajištění pozemků, které bezplatně poskytli pan Antonín Konopík a Jakub Vogel, započalo již 26. února započato svážení kamene. 4. března poráženo a na saních sváženo potřebné dřevo z postřekovských lesů. Na Velikonoce 6. dubna bylo provedeno slavnostní položení základního kamene, 26. května se konalo zvedání krovu a celá stavba byla dokončena ke dni 6. července 1947, kdy bylo provedeno slavnostní vysvěcení. Stavbu kaple projektoval ing. Rýpl, profesor stavební školy v Plzni. Oltář vytvořil chodovský kameník Jakub Mathauser a oltářní obraz a křížovou cestu namaloval akademický malíř Jan Šebek. Zvon pochází z bývalé kaple v Caparticích, která byla zbořena v 50. letech. Většinu stavebních prací provedli občané Dílů. Kaple byla zasvěcena slovanským věrozvěstům Cyrilu a Metodějovi a věnována památce Jindřicha Šimona Baara. Na fasádě jsou umístěny dvě pamětní desky. Jedna z nich připomíná dílské občany umučené za okupace. Druhá deska, která byla za normalizace počátkem 70. let odstraněna, nese poděkování americké armádě. Slavnostní znovuodhalení proběhlo 1. května 1990. Obřad vysvěcení kapličky proběhl v návaznosti na odhalení Baarova pomníku dne 6. července 1947 za účasti mnoha významných hostů. V roce 1955 byla šindelová střecha vyměněna za břidlicovou, roku 1989 byla opravena fasáda a vyměněna krytina za měděný plech, automatické zvonění bylo zavedeno v roce 1998. Mezi léty 2010-2011 byla provedena celková oprava kapličky a úprava jejího okolí.

Na kapli nalezneme 2 pamětní desky, vyjadřující jak poděkování americké armádě za naše osvobození, tak uctění památky dílských občanů, kteří byli umučeni během okupace. V blízkosti kaple je v parku pomník věnovaný padlým občanů v 1. světové válce. Nedaleko jsou památné stromy, pomníček mistra Jana Husa a 4 domky zapsané do celostátního seznamu státních památek.

Občanské body v okolí

Klenčí pod Čerchovem, pod vlekem
Parkoviště • 1 km
Capartice - Skiareál Na Sádku
Lyžování • 2 km
Klenčí pod Čerchovem - koupaliště
Koupaliště • 2 km
Postřekov (34535)
Pošta • 2 km
Základní škola Postřekov
Škola • 2 km

Ubytování v okolí