FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Tip na výlet

Díly - vyhlídka

Česko - německá vyhlídka v obci Díly stojí za zadní stěnou obecního úřadu. Musíte k ní projít uličkou mezi ním a požární zbrojnicí. Z budovy obecního úřadu, potažmo restaurace ve stejné budově bylo vidět do širokého okolí, ale to se změnilo v souvislosti s novostavbami, které zaplnily jižní svah pod obecní budovou a zbrojnicí. Proto se Dílští rozhodli vybudovat vyhlídku, která by lidem vrátila pohled do kraje. Přístup není omezen otevíracími hodinami. Za krásného počasí je vidět až na vrch Tok v Brdech (89 km).