FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Tip na výlet

Pocinovice - Bolestná Matka Boží

Kaple Bolestné Matky Boží na konci křížové cesty nad Pocinovicemi stojí v sousedství kapličky nad studánkou s léčivou vodou. Je známým poutním místem vyhlášeným za kulturní památku. V 17.století zde údajně slepá kobyla šlápla do studánky a voda, která jí stříkla do očí, jí vrátila zpět zrak - dle pověsti „visel nejprve na stromě u pěšiny v lese prostý Mariánský obrázek a na drahách u lesa pásali se koně. Zmíněná slepá kobyla zabloudila do lesa, šlápla prý nohou do pramene tam prýštícího právě, když ji hospodář spatřil po delším hledání. Jak jí voda při tom stříkala z pramene do očí, kobyla zůstala stát, hledíc k obrázku na stromě zavěšenému. Věc se brzy roznesla a od té doby počali jednotlivci vždy ve větším počtu u dotyčného obrázku se modliti, pak zřízena tam byla malá dřevěná kaplička s vyzděnou studánkou.“ Kaple Bolestné Matky Boží má osmiboký půdorys s připojeným pravoúhlým kněžištěm s předsíní. Fasádu člení pilastry, průčelí vrcholí nízkým trojúhelným štítem. Střední část kaple kryje kupolovitá střecha se sanktusníkem na vrcholu.

V roce 1867 zbožná vdova Anna Blahníková z Pocinovic čp. 105 odkázala ve své závěti 150 zlatých na opravu této kaple, která byla tou dobou již velice sešlá a ještě téhož roku zemřela. Proto se obec Pocinovice usnesla, že vystaví novou zděnou kapličku, a když pak stavitel pan Ondřej Martínek z Domažlic, jehož bratr Jakub byl tehdy v Pocinovicích podučitelem, zhotovil zdarma plány a přislíbil i bezplatné vedení stavby, začala obec za přispění některých místních dobrodinců, jakož i za přispění celého okolí se stavbou nynější renesanční kaple. Základní kámen byl položen dne 9. června 1872 a kaple pak 13. října 1873 za přítomnosti 9 kněží a více než 10 tisíc lidí vysvěcena. Na podzim roku 1912 byla kaple u Dobré Vody vymalována od Jeronima Jilka, malíře pokojů v Klatovech a jeho bratra z Hor Matky Boží. Stavba architektonicky připomíná některé drobnější renesanční stavby z Říma. Kaple Bolestné Matky Boží u Dobré Vody v Pocinovicich a kaplička nad studánkou jsou zařazeny v seznamu kulturních památek.

Občanské body v okolí

Pocinovice
Železniční stanice • 1 km
Libkov - koupaliště
Koupaliště • 1 km
Pocinovice - koupaliště
Koupaliště • 1 km
Základní škola Pocinovice
Škola • 1 km
Mateřská škola Pocinovice
Škola • 1 km