FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Pocinovice - kaplička nad pramenem Dobrá Voda

Kaplička nad studánkou stojí v sousedství kaple Bolestné Matky Boží na konci křížové cesty nad Pocinovicemi a je známým poutním místem vyhlášeným za kulturní památku. Jedná se o nízkou stavbu čtvercového půdorysu krytou stanovou střechou s lucernou. V 17.století zde údajně slepá kobyla šlápla do studánky a voda, která ji stříkla do očí, jí vrátila zpět zrak. Poutníci nechávali jako projev díků za své uzdravení v kapličce na dřevě malované obrázky, znázorňující jakou milost nebo uzdravení si zde vyprosili a obyčejně připojili k obrázku i své jméno. V roce 1908 dne 5. září v noci k ránu shořela u Dobré vody malá dřevěná kaplička se vším zařízením, v níž se nalézal pramen s dobrou vodou, jež si lidé daleko široko ve skleničkách s sebou odnášeli domů. Oheň vznikl asi od hořící svíčky, kterou někdo zapomněl zhasnout. Na místě vyhořelé kaple byla postavena tato zděná kaplička kryjící pramen vody.

Občanské body v okolí

Pocinovice
Železniční stanice • 1 km
Libkov - koupaliště
Koupaliště • 1 km
Pocinovice - koupaliště
Koupaliště • 1 km
Základní škola Pocinovice
Škola • 1 km
Mateřská škola Pocinovice
Škola • 1 km