FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Pocinovice - křížová cesta k Dobré Vodě

Ke kapli Bolestné Matky Boží nad Pocinovicemi vede křížová cesta. Její zastavení tvoří kamenné pilířky na přední straně s polokruhem, zakončeným výklenkem. Postavena byla v roce 1882 na podnět faráře Ondřeje Veseláka z Pocinovic, jehož přáním bylo zhotovit křížovou cestu od Pocinovic k Dobré Vodě. Od Dobré Vody směrem na východ se nachází Staškova cesta na paměť kněze a vlastence Msgre. Bohumila Staška.

Občanské body v okolí

Pocinovice
Železniční stanice • 881 m
Pocinovice - koupaliště
Koupaliště • 1 km
Základní škola Pocinovice
Škola • 1 km
Mateřská škola Pocinovice
Škola • 1 km
Pocinovice (34509)
Pošta • 1 km