FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

km
Zrušit
1532 záznamů

Ždánov - Dlouhý mlýn

Jihozápadně od Ždánova se nachází Dlouhý Mlýn.

Ždánov - kaple

Kaplička na okraji lesa nad Žďánovem.

Ždánov - lom

Povrchový lom Ždánov se nachází v prostoru mezi obcemi Pařezov a Ždánov. Povrchový lom o rozměrech cca 200 x 150 m, v němž se těží pegmatity. Nadmořská výška terénu v těsné blízkosti lomu dosahuje cca 420 m n. m. Lom leží při úpatí západního svahu uvedeného terénního hřbetu, který je podmíněn geologickou stavbou území, tj. různorodou odolností hornin vůči jejich zvětrávání. Přibližně od vrcholové části terénního hřbetu směrem k západu až severozápadu se vyskytují amfibolitické diority poběžovického bazilického masivu. Jižní až jihovýhodní část svahu terénního hřbetu tvoří cordierit biotitický rohovec. Pegmatitová čočka je uložena v trondjemitu, který obklopuje muskovit biotitická pararula. Povrchový lom leží v dílčím hydrologickém povodí černého potoka.

Ždánov - rybník

Rybník leží téměř v centru Ždánova.

Ždánov - sv. Augustin

Proti budově zámku stojí socha sv. Augustina z r. 1763.

Ždánov - zámek

Obec Ždánov patřila augustiánskému klášteru v Pivoni s různými přestávkami od počátku 15. stol. až do roku 1787. V roce 1730 si zde klášter nechal postavit letní sídlo pro své hosty. Jedná se o jednoduchou, obdélníkovou, jednopatrovou stavbu v barokním stylu. Nad hlavním vstupem je kamenný erb se znakem konventu a s datumem 1730. Po zrušení konventu roku 1787 sloužila budova majitelům pivoňského statku a začala být nazývána zámkem. Později zde byla zřízena továrna na bílou keramiku (Tannava), která se zde vyráběla až do konce 19. stol. Po 2. svět. válce patřila budova zámku MNV a dnes je ve velmi špatném stavu. Naproti zámečku stojí socha sv. Augustina z r. 1763.

Železná - památník partnerství

Památník se nachází u hranic západně od Železné.

Tip na výlet

Železná - Park smíření

První zmínka o vsi Železná (Eisendorf) pochází z roku 1951, kdy patřila k panství Přimda, od roku 1626 byla připojena k panství Újezd Svatého Kříže. Za svůj vznik vděčí dolům na železnou rudu a železnému hamru. V roce 1939 v Železné žilo 1 625 lidí, byl zde kostel, škola, na hrázi rybníka stál malý zámek využívaný pro lovecké účely. V 2. pol. 20. stol. byla po vyhnání německých obyvatel a vzniku hraničního pásma zástavba většinou zdemolována, zbořen byl zámek i kostel. V místě kostela byl postaven objekt Pohraniční stráže. Bývalý zámecký park byl po roce 2000 upraven a nazván Parkem smíření. Na místě zámečku je dnes altánek s fontánou. Park je vstupem do obory Srdíčko (113 ha), v níž mohou návštěvníci najít mnoho vzácných druhů živočichů i rostlin.

Železná - pomník Bohumila Majera

Pomník Bohumila Majera s nápisem „Bohumil Majer příslušník SOS padl 28.9.1938 při obraně státu“.

Železná - pomník padlým

Pomník padlým v Železné.

Železná (Eisendorf)

Osada vznikla koncem 16. století na panství hradu Přimdy, ale v 17. století se stala samostatným statkem, který postupně drželo několik šlechtických rodů (Kocové z Dobrše pak až do roku 1945). Vesnice byla téměř zničena ve třicetileté válc,e ale později byla znovu obnovena a rozrostla se natolik, že byla roku 1905 povýšena na městečko. Před válkou zde žilo přes 1000 obyvatel, kromě toho k městečku patřila též většina okolních osad. Žilo zde i několik českých rodin, neboť zde byla celnice, finanční stráž a četnická stanice.Po roce 1945 bylo sice městečko zčásti dosídleno, ale většina domů zůstala prázdná. Po roce 1948 se navíc ocitlo v těsné blízkosti hraničního pásma. Tím se ze Železné stala izolovaná příhraniční osada přístupná pouze pohraničníkům. V tomto období zaniklo přes 90 procent zástavby městečka, zůstalo stát pouze asi 15 domů v jeho nejvýchodnější části při jedné straně silnice směrem od Bělé. Jádro městečka leželo západněji odtud při velkém rybníce. Veškerá tato zástavba stejně jako zástavba dále směrem k hranici zmizela bez viditelných stop (v období socialismu ležela "za dráty"). Zničeny byly také historické stavby - kostel sv. Barbory z roku 1770 stál ve východní části proti zachovalým domům a byl obklopen hřbitovem. Po roce 1945 byl postupně zničen a v polovině 60. let jako ruina zbourán. Dnes je zcela zaniklý stejně jako hřbitov, na jeho místě stojí rozlehlý areál bývalých kasáren PS. Dochován je pouze pomník padlým v 1. světové válce před plotem areálu, obnovený po roce 1990. Dnes připomíná i zničený kostel a hřbitov. Zámek stál ve středu městečka nedaleko rybníka, tj. ve zcela zaniklé části. Při úpravách terénu koncem 90. let zde byly objeveny sklepy, které z něj zřejmě pocházejí.Po roce 1990 byl znovu obnoven hraniční přechod, čímž se Železná stala typickým příhraničním sídlem s vietnamskými stánky atd. Období zániku: postupně po 1945Důvod zániku: hraniční pásmo Zdroje:www.sudety.cpkp-zc.czwww.zanikleobce.cz

Železná / Eslarn (D)

Hraniční přechod pro pěší, cyklo, motocykly do 50 ccm, motocykly, osobní auta.