FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

km
Zrušit
14 záznamů

Červený vrch - přírodní památka

Červený vrch je přírodní památka u Otova. Důvodem ochrany je opuštěný lom se zachovanými žilami pegmatitu.

Hora - přírodní památka

Hora je přírodní památka, která se nachází ve vrcholové části stejnojmenného kopce o výšce 760 m n. m., 2 km jižně od Němčic. Důvodem ochrany je lokalita smíšeného porostu s výskytem áronu skvrnitého.

Hvožďanská louka - přírodní památka

Hvožďanská louka je přírodní památkou nacházející se v okolí vesničky Hvožďany 2,5 km od Poběžovic. Je zčásti zamokřená s pestrými lučními společenstvy a velkým množstvím chráněných druhů rostlin. Louka zaujímá plochu o rozloze bezmála 7 hektarů jihovýchodního svahu Nademlýnského vrchu. Podle katastrálního rozdělení leží na rozhraní obcí Načetín a Hvožďany. Přírodní památkou byla vyhlášena roku 1992 ve snaze chránit přirozenou luční květenu a její pestré složení. Často bývá nazývána „květnicí Českého lesa.“ Mezi mnohými bylinnými druhy se nacházejí některé obzvlášť cenné a tedy i chráněné. Jsou jimi například vstavač obecný, prstnatec májový, hořec hořepník, se kterým souvisí i výskyt nejstabilnější populace modráska hořcového v České republice. Výskyt druhově velmi bohatých společenstev bylin a rostlin je zásluhou oblasti, která se vyskytuje v těsné blízkosti zdroje pitné vody.

Tip na výlet

Chodovské skály - přírodní památka

Chodovské skály jsou přírodní památka nedaleko Chodova. Důvodem ochrany lokality je zachovalý přírodní výchoz mohutných křemenných žil, označovaných jako český křemenný val.

Louka u Staré Huti - přírodní památka

Důvodem ochrany lokality jsou mokřadní rašelinné louky a luční prameniště s výskytem vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin. Louky byly v uplynulých 50 letech pravidelně ručně sečeny, takže se na místě zachovalo množství lučních společenstev neovlivněných intenzivním zemědělstvím. Jde například o prstnatec májový, kozlík dvoudomý, vemeník zelenavý, zábělník bahenní, blatouch bahenní či přesličku poříční.

Louka u Šnajberského rybníka - přírodní památka

Přírodní památka Louka u Šnajberského rybníka leží východně od obce Pila, mezi Šnajberským rybníkem, Velkým rybníkem a rybníkem Hadrovec mimo turisticky značené cesty. Území o výměře 5 ha je chráněno od roku 1992. Důvodem ochrany jsou rašelinné a mokřadní biotopy s výskytem obzvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů v nivě potoka Bystřice.

Mlýneček - přírodní památka

Mlýneček je přírodní památka nedaleko Mrákova. Důvodem ochrany je syenitový skalní výchoz.

Tip na výlet

Mutěnínský lom - přírodní památka

Mutěnínský lom je přírodní památka u Mutěnína. Důvodem ochrany je opuštěný lom v křemenném dioritu mutěnínského pole.

Německá hora - přírodní památka

Německá hora je přírodní památka poblíž obce Chodská Lhota. Důvodem ochrany je opuštěný lom v olivinickém gabronoritu, který je významnou dokumentační lokalitou kdyňského masivu.

Tip na výlet

Orlovická hora - přírodní památka

Orlovická hora je přírodní památka poblíž obce Pocinovice v okrese Domažlice. Důvodem ochrany je stará dobývka limonitových rud, která je významnou dokumentační lokalitou domažlického krystalinika. Přírodní památka zahrnuje vrcholovou část stejnojmenného vrchu o nadmořské výšce 719 metrů geomorfologicky spadajícího do celku Všerubská vrchovina, podcelku Jezvinecká vrchovina, okrsku Havranická vrchovina a podokrsku Orlovická vrchovina.

Tip na výlet

Pasečnice - Salka - přírodní památka

Salka je přírodní památka poblíž obce Pasečnice. Důvodem ochrany je dobývka po těžbě kyzových břidlic, která je významnou dokumentační lokalitou domažlického krystalinika. Přírodní památka se nachází v západním svahu stejnojmenného 600 metrů vysokého vrchu geomorfologicky spadajícího do celku Všerubská vrchovina. Skalní sluj Salka, jejíž dno i přilehlé „štoly“ jsou zaplaveny vodou, je turisty velmi vyhledávána nejen v létě, ale také v zimě, kdy lze spatřit v přední části nad jezírkem rampouchy.

Tip na výlet

Skalky na Sádku - přírodní památka

Skalky na Sádku je přírodní památka poblíž obce Postřekov. Důvodem ochrany je ochrana fragmentu smrkové bučiny na mimořádně nepříznivém stanovišti, jako typu přirozeného společenstva v jižní části Českého lesa.

Sokolova vyhlídka - přírodní památka

Sokolova vyhlídka je přírodní památka nedaleko Babylonu. Důvodem ochrany je skalní výchoz křemenného valu.

Veský mlýn - přírodní památka

Veský mlýn je přírodní památka poblíž obce Bělá nad Radbuzou. Důvodem ochrany je společenstva přechodových rašelinišť a krátkostébelných luk s výskytem vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin.