FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

km
Zrušit
135 záznamů

Z Kdyně přes Dobříkov na Modlín, Podzámčí a zpět

Z kdyňského náměstí vyrazíme po cyklotrase 2042 směrem k železničnímu nádraží. Odtamtud pokračujeme vlevo 500 m po cyklotrase 2195, abychom pak odbočili vlevo a dále pokračovali po cyklotrase 2051A. Po 2 km dorazíme do Hluboké. Odtud po cyklotrase 2051 pokračujeme přes Dobříkov (1,5 km) po 2051A do Smržovic (1 km) a na Modlín (1,5 km). Odtud vede cyklotrasa 2193 přes rozcestí Vejpřahy (6 km) až do Podzámčí (3 km). Z Podzámčí se po žluté vrátíme do Kdyně (2 km).

Z Kdyně přes Kout na Šumavě, Rýzmberk a zpět

Od železniční stanice ve Kdyni nás do Prapořiště (0,5 km) povede zelená značka. Po 2 km následuje Starec a pak už Kout na Šumavě s věhlasným pivovarem (4 km). Po žluté můžeme odbočit ke glorietu (1 km) připomínající husitskou bitvu z roku 1431, abychom se pak opět vrátili k zelené turistické značce, která nás dovede přes hlavní silniční tah a osadu Starý Dvůr ke zřícenině hradu Rýzmberk (4 km). Na okraj vesničky Podzámčí (0,5 km) dojdeme ještě po zelené. Zpátky do Kdyně (2 km) pak pokračujeme po žluté.

Z Kdyně přes Všeruby do Bavor a přes Chodskou Lhotu zpět

Z Kdyňského náměstí vyrazíme po cyklotrase 2042 do Prapořiště. Odtud pokračujeme po cyklotrase 3A do Brůdku (2 km), přes Hájek až do Všerub (4 km). Po 500 m dojedeme k hraničnímu přechodu. Po cyklotrase 2014 dojedeme po 1,5 km k rozcestí cyklotras 2014 a C3. Dáme se vlevo po C3, abychom se za 5 km ocitli v Seugenhofu. Po C3 (a následně po C1) za 5,5 km dorazíme do Jägershofu. Za 2,5 km po C1 se ocitneme v Hofbergu a po 500 m na hraničním přechodu Fleky. Dále pokračujeme po cyklotrase 2050 (už z Hofbergu). V osadě Fleky odbočíme vlevo na cyklotrasu 2055. Od rozcestí Liščí hájovna (4 km) pojedeme po cyklotrase 33 do Orlovic (3,5 km) a dále po 2051 do Chodské Lhoty (4 km). Na konci Chodské Lhoty je rozcestí. Z něj vede červená turistická značka směrem na Vítovky (1 km). Po červené dorazíme do Nové Vsi (1 km), dále po zelené pokračujeme přes Brnířov až do Kdyně (3,5 km).

Z kdyňské Hájovny na Nový Herštejn, Rýzmberk a zpět

Od kdyňského koupaliště či kempu Hájovna se po místní červené pustíme do kopce podél serpentin. Po 1,5 km dojdeme na rozcestí Vejpřahy, odkud pokračujeme po turistické červené ke zřícenině hradu Nový Herštejn (1 km). Po prohlídce zříceniny se vrátíme cca 400 metrů po červené a dále pokračujeme směrem na hradiště Příkopy (1 km) a Podzámčí (2,5 km). Ke zřícenině hradu Rýzmberk (0,5 km) vystoupáme po zelené značce, po které se na okraj vesničky Podzámčí také vrátíme. Zpátky do Kdyně (2 km) pak pokračujeme po žluté.

Z Klenčí pod Čerchovem na Starý Herštejn

Klenčí pod Čerchovem je usazené v kopci, tudíž již od železniční zastávky budeme přes náměstí až k rozcestí (1 km) po modré stoupat. Po modré ještě dojdeme k rozcestí Pod Sádkem (2,5 km). Odtud nás již povede červená k rozcestí Pod Haltravou (0,6 km). Přes Haltravu (0,8 km) a Škarmanku (1,5 km) dojdeme k Velké skále (1,3 km). Po červené dále pokračujeme k Malé skále (0,5 km), přehoupneme se přes Vranovské sedlo (0,9 km), abychom za další 1 km došli k odbočce na Starý Herštejn. Ten je odsud vzdálen 100 metrů.

Z Klenčí pod Čerchovem na Starý Herštejn, Pivoň a zpět

Od železniční stanice v Klenčí se vydáme po modré k rozcestí Pod Sádkem (4 km). Přes pásmo Haltravy se po červené doprava dostaneme až ke zřícenině hradu Starý Herštejn. Odtud se vrátíme k rozcestí Vranovské sedlo a dále budeme pokračovat po zelené k Pivoni (3,5 km). Z Pivoně nás zelená zavede do Postřekova (7,5 km), kde budeme následovat silniční ukazatel do Klenčí (2,5 km).

Z Mířkova do Přírodního parku Sedmihoří a zpět

Trasa zobrazuje pouze část z vyznačených hipostezek na Domažlicku. Celkový přehled hipostezek získáte na interaktivní mapě.

Z Pelech na Babylon

Ze vsi se vydáme neznačenou silničkou směrem na blízkou Pasečnici (1,5 km). Zde po zelené dojdeme k skalní sluji Salka (1 km) a odtud dále po žluté přes Starou Huť (500 m) až na Babylon (2,5 km). Z Babylonu se budeme vracet po červené směrem k rozcestníku Dmout - bývalá hájovna (3,5 km). Zde odbočíme doprava a po zelené dojdeme na Pasečnici (3 km). Zpět na Pelechy je to opět 1,5 km.

Z Poběžovic do Horšovského Týna, Mířkova, Hostouně a zpět

Z Poběžovic vyrazíme po cyklotrase 2141 Slovanskou ulicí do Šitboře (2 km), Vlkanova (1,5 km), Otova (3 km), Meclova (5 km), Mašovic (2 km), ke kostelu Svaté Anny (2,5 km) a do Horšovského Týna (1,5km). Z kruhového objezdu vyjedeme na třetím výjezdu a pokračujeme směrem na Horšov (2 km). Po hlavní silnici přijedeme do Horního Metelska za 4 km. Následuje Mířkov (3,5 km). Zde u budovy obecního úřadu odbočíme vlevo na Chřebřany (2 km). Hlavní silnice nás zavede do Oplotce (2,5 km). Projedeme celou vsí a dále pokračujeme do Hostouně (5 km). z náměstí (odbočíme vlevo) pak po cyklotrase 2281 dojedeme do Mutěnína (3 km), Drahotína (2,5km), Hvožďan (3 km). Odtud dále pojedeme po cyklotrase 2141 do Poběžovic (2 km).

Z Poběžovic do Valtířova

Modré značení nás od informačního centra zavede směrem na Šitboř (2 km) přes bývalou osadu Vyhlídku (2 km) do prostoru zaniklé obce Valtířov (1,5 km).

Z Poběžovic k prameni Radbuzy, na býv. Lučinu, do Capartic a zpět

Z Poběžovic vyrazíme po cyklotrase 2141 Vranovskou ulicí do Hvožďan (2,5 km). Odtud po této trase pokračujeme k Pivoni a na rozcestí Liščí Domky (6,5 km). Pramen Radbuzy je odsud vzdálen několik set metrů. Po červené se dáme směrem na Závist a po 300 metrech odbočíme lesní pěšinou vpravo. Po 500 metrech dorazíme k prameni Radbuzy. Po cestě dále pokračujeme od rozcestí Liščí Domky. Dojedeme po červené na Závist (2 km), kde se napojíme opět na cyklotrasu 2141. Po cca 1 km odbočíme zcela vlevo na neznačenou cestu. Po 3 km dojedeme na rozcestí bývalého Lískovce. Pokračujeme doprava po zelené na rozcestí Bývalá Pila (2 km) a Bývalá Lučina (1,5 km). Po 1 km po zelené přijedeme na hraniční přechod Lučina. V Bavorsku jedeme rovně po červené do vesnice Untergrafenried (1 km) a za kaplí odbočíme doleva na Höll (2 km). Z Höllu jsou to pouze 2 km na hraniční přechod Lísková. V Lískové se dáme vlevo po cyklotrase 36. Projedeme Nemaničky (2 km) a v Nemanicích (1 km) odbočíme vpravo na cyklotrasu 2281. Přes Novou Huť (500 m) dojedeme do Staré Huti (500 m). Na jejich konci odbočíme na neznačenou cestu doprava. Dojedeme do Jidřichovy Hory (1 km). Na rozcestí Jindřichova hora se dáme po zelené vpravo. Po 1 km přejedeme hlavní silnici a po dalších 500 dojedeme do Černé Řeky. Z ní pokračujeme po cyklotezce 2287 vlevo až do Capartic (2,5 km). Po červené se vydáme přes rozcestí Pod Sádkem, Pod Haltravou, Haltrava, Škarmanka, Malá Skála, Vranovské Sedlo (8 km). Následuje Vranov (1,5 km), Mnichov (3 km) a Hvožďany (1 km). Do Poběžovic přijedeme po cyklotrase 2141 (2 km).

Z Poběžovic na Pivoň

Z Poběžovic vyrazíme po žluté směrem na Hvožďany (2,5 km). Po dalším kilometru dojdeme do Mnichova a za 3 kilometry se ocitneme na Pivoni.

Z Poběžovic na Starý Herštejn

Od poběžovického infocentra nás modrá značka zavede do Šitboře (2 km). po modré dále pokračujeme k rozcestí Valtířov (2,5 km). Zde odbočíme doprava a na Pivoň se dostaneme po zelené (1,5 km). Dále budeme pokračovat do Vranova (500 m) a poté rozcestí Vranovské sedlo (1 km). Odtud nás červená zavede až ke zřícenině hradu Starý Herštejn (1 km).

Z Poběžovic přes Sedmihoří do Hostouně

Od poběžovického infocentra zamíříme po modré k Sedlci (3,5 km). Odtud nás dovede po 4,5 km do Tasnovic a vzápětí na Štítarské hradiště s kostelem (0,5 km), odtud je výhled po okolní krajině a do blízkých Tasnovic. Od hradiště sestoupíme do Oplotce (1,5 km) a budeme pokračovat k opuštěnému dvoru Nasetice (2,5 km). Po dalších 2 km projdeme Mířkovem a po hrázi prostředního z Mířkovských (dříve Kotěchovských) rybníků (1,5 km) vstoupíme do lesů Sedmihoří. Zde jsme stále po modré vedeni lesními cestami kolem tzv. ručiček – balvanu s textem a reliéfem dvou rukou. Pokračujeme přes rozcestí Pod jedlovým vrchem (3,5 km), Chlum, až k rozcestí Pod Racovským vrchem (2 km), kde odbočíme vlevo a následujeme zelenou. Za 2,5 km se ocitneme ve Vidicích. Za 2,5 km nás přivítá vesnice Přes, následně pak Mělnice (2,5 km), Mírkovice (2 km) a po dalších třech kilometrech dorazíme do Hostouně.

Z Pocinovic do Klatov

Z Pocinovic vyjdeme po zelené k poutnímu místu Dobrá voda (1,5 km). Odtud se po žluté doprava vydáme na rozhlednu Markétu (3 km) u Dlažova. Od dlažovského rozcestí (2 km) dále pokračujeme doprava po modré přes zmíněný Dlažov a Soustov (2 km). Vesnice BezděKov nás přivítá za 3,5 km a na klatovské železniční nádraží stále po modré dojdeme za 6 km.

Z Pocinovic do Všerub

Trasa zobrazuje pouze část z vyznačených hipostezek na Domažlicku. Celkový přehled hipostezek získáte na interaktivní mapě.

Z Pocinovic na Modlín a zpět

Z Pocinovic vyjdeme po zelené k poutnímu místu Dobrá voda (1,5 km) a do Libkova (1 km). Za 1,5 km se ocitneme na rozcestí u loučimského židovského hřbitova. Pokračujeme dále po zelené až k modlínskému rozcestí (1,5 km). Na samotný Modlín je to po modré přibližně 600 m. Zpátky se vracíme po modré směrem na Nevděk (4 km) a na dlažovské rozcestí (1,5 km). Odtud se vydáme po žluté na rozhlednu Markétu (2 km). Za tři kilometry dojdeme zpátky k Dobré vodě a po zelené se vrátíme do Pocinovic (1,5 km).

Z Postřekova do Horšovského Týna a zpět

Od postřekovské železniční zastávky pojedeme po silnici směrem na Domažlice. U autobusové zastávky odbočíme vlevo směrem na obec Pařezov (3 km) a vydáme se přes Otov (2 km) po cyklotrase 2141 do Meclova (4 km). V Meclově se dáme doprava a pojedeme dle ukazatelů směrem na Mračnice (1,5 km), Němčice (1 km) a přes Valdorf (1,5 km) až do Horšovského Týna (3 km). Zde na křižovatce pod zámkem odbočíme vlevo a na kruhovém objezdu pojedeme směrem na Novou Ves (1 km), Polžice (2 km), Srby (1 km), Meclov (2 km), (dále směrem na Poběžovice), Ohnišťovice (2 km), Vlkanov (2 km), Nový Kramolín (1 km). Poté se vrátíme zpět do Postřekova (2,5 km).

Z Postřekova do Horšovského Týna, Poběžovic, na Pivoň a zpět

Od postřekovské železniční zastávky pojedeme po silnici směrem na Domažlice. U autobusové zastávky odbočíme vlevo směrem na obec Pařezov (3 km) a vydáme se přes Otov (2 km) po cyklotrase 2141 do Meclova (3,5 km). Přes obec Mašovice (3,5 km) dojedeme po této trase až do Horšovského Týna (3 km). Zde projedeme okolo benzinové pumpy a fotbalového stadionu a vydáme se směrem na Novou Ves (1 km), Polžice (3 km), Srby (1 km) a přes Zámělíč (5 km) dojedeme až do Poběžovic (2 km). Z Poběžovic vystoupáme přes Drahotín (3 km) na Horu Svatého Václava (1,5 km), odkud se přes obec Šidlákov (2 km), Šibanov (2 km), Hvožďany (4 km) a Mnichov (1,5 km) dostaneme až na Pivoň (3 km). Z Pivoně pokračujeme přes Vranov (0,5 km) po cyklotrase 2283 na Díly (6 km) a zpět do Postřekova (3 km).

Z Postřekova do zaniklé obce Grafenried a zpět

Z Postřekova se vydáme po asfaltové silnici do Klenčí pod Čerchovem (3 km), kde odbočíme vpravo a pokračujeme stále do kopce po hlavní silnici směrem na hraniční přechod Lísková. Za Klenčím pod Čerchovem se vpravo napojíme na tzv. Baarovu stezku a dojedeme po lesní cestě až na Výhledy (3,5 km), kde si lze odpočinout u pomníku J. Š. Baara. Za stálého stoupání se dostaneme do Capartic (1 km), kde odbočíme vpravo a budeme pokračovat po červené k rozcestí Pod Sádkem (2,5 km) a Pod Haltravou (1 km). Odtud se vydáme po zelené 200 m vlevo a pak po neznačené silnici vpravo do Staré Huti (3 km), Nové Huti (1 km) a Nemanic (1 km). Z Nemanic nás cyklotrasa 36 zavede do Novosedel (1 km) a do zaniklé obce Lučina/Grafenried (4 km). Pokračujeme po cyklotrase EV 13 směrem k obci Rybník (11 km). Přibližně 500 m před obcí Rybník odbočíme doprava a dále pokračujeme po cyklotrase 2141 do obce Závist (3 km) a na Pivoň (5 km). Z Pivoně se vydáme po žluté do Mnichova (2 km). Za ním odbočíme doprava a přes Šitboř (2,5 km), Vlkanov (1 km) a Nový Kramolín (1 km) se vrátíme do Postřekova (2,5 km).