FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

km
Zrušit
135 záznamů

Z Holýšova do Kolovče a zpět

Z holýšovského náměstí se po cyklotrase 2270 vydáme do Poděvous. Po 3,5 km dojedeme na lesní rozcestí cyklotrasy 2270 a žluté. Pokračujeme doprava po žluté, až dorazíme do osady Výtuň (2 km). Pokračujeme rovně 100 m po modré a dále rovně po neznačené cestě až na hlavní silnici (1,5 km). Tu přejedeme a po cyklotrase 3A/2185 jedeme až k rozcestí U Jána (500 m). Dále po cyklotrase 3A dorazíme do Poděvous (1,5 km), Srbic (2 km), Kolovče (2,5 km). Odtud se po případné prohlídce muzea vydáme po neznačené cestě do Květkovic (1,5 km). Dále sledujeme žlutou a po 2 km dorazíme do Mimova a Osvračína (2 km). Na návsi odbočíme vpravo a dojedeme do Staňkova (5 km). Odsud po cyklotrase 2268 dorazíme do Horní Kamenice (3 km), Dolní Kamenice (1 km) a Holýšova (1 km).

Z Holýšova na Krchlebské koláče a do Staňkova

Od holýšovského nádraží po zelené půjdeme až do Horní Kamenice (4 km) a k osadě Výtuň (2 km). Odbočíme doprava po modré, až dojdeme k rozcestí Holubí hlava - hájovna (2,5 km). Poté pokračujeme doleva po žluté ke zřícenině hradu Lacembok (0,5 km). Po 1,5 km dojdeme do Krchleb. Po případném občerstvení se vrátíme na začátek vesnice, abychom pokračovali po naučné stezce Po stopách Jiráskovy Lucerny přes Hlohovou (2,5 km) až do Staňkova (2 km). (Kousek před Staňkovem sejdeme z naučné stezky a odbočíme na neznačenou silničku doprava.)

Z Horšovského Týna do Domažlic

Po 1,5 km po zelené od kostela sv. Apolináře nás za Horšovským Týnem upoutá kostelík sv. Anny, ke kterému nás dovede stará alej. Zelená dále vede přes vesničky Dolní Valdorf (4 km), Němčice (1,5 km) a Dolní Baldov (2 km), odkud už to jsou jen 2 kilometry na Baldovské návrší nad Domažlicemi. Jedno z nejznámějších míst na Chodsku nám poskytne nádherný výhled do okolní krajiny. Do Domažlic jsou to odtud tři kilometry, které nám zpříjemní sochařská a naučná stezka mezi poli.

Z Horšovského Týna do Jivjan

I cesta ke keltskému skanzenu skýtá mnohá krásná a obdivuhodná místa. Po zelené se od kostela sv. Apolináře vydáme do Semošic (3,5 km). Poté přijdeme do Doubravy (3,5 km), Velkého Malahova (1 km), Bukovce (2,5 km), a k rozcestí Pod lesem (2 km). Zde odbočíme doleva a budeme poračovat po neznačené stezce přes osadu Charlottu (1 km) a Černovice (1 km). Po 1,5 km nás již uvítají Jivjany.

Z Horšovského Týna do Sedmihoří

Žlutá značka vychází od železničního nádraží v Horšovském Týně a údolím Křakovského potoka postupuje k Sedmihoří. Nejprve procházíme zámeckým parkem a po 4,5 km vstupujeme do vsi Kocourov, odtud pokračujeme do Dolního Metelska (2 km) a Křakova s opraveným kostelem (3 km). Po dalších 1,5 km se na hrázi Mířkovského rybníka dostáváme k hranicím přírodního parku Sedmihoří, kde můžeme pokračovat okruhem místní naučné stezky.

Z Horšovského Týna na Pleš a zpět

Z kruhového objezdu u hřiště vyjedeme směrem na Horšov (2 km) po cyklotrase 2141. Po hlavní silnici přijedeme do Horního Metelska za 4 km. Následuje Mířkov (3,5 km). Zde u budovy obecního úřadu odbočíme vlevo na Chřebřany (2 km). Hlavní silnice nás zavede do Oplotce (2,5 km). Projedeme celou vsí a dále pokračujeme do Hostouně (5 km). Náměstí projedeme rovně a pak kolem zámku po cyklotrase 2281 dojedeme do Újezdu Svatého Kříže (3 km) a na rozcestí U Černého Rybníka (3 km). Z něj pokračujeme po cyklotrase 37 doleva na Karlovu Huť (8 km). Po 2,5 km dorazíme k rozcestí cyklotras 37 a 2230. Dáme se doleva po 2230 a dojedeme na Pleš (3 km). Odsud se zpátky vracíme stejnou cestou po cyklotrase 36/EV13 k rozcestí bývalého Svatého Václava (1,5 km) a k zaniklé obci Mostek (4 km) a na Rybník (3 km). Z Rybníku jedeme přibližně 500 m po červené, abychom následně odbočili vlevo na neznačenou cestu. Po 350 m odbočíme znovu vlevo. Po 2 km dorazíme k rozcestí Bývalé Korytany a dále pokračujeme po žluté do Šidlákova (2 km). Ves projedeme až na její konec a po hlavní silnici a cyklotrase 2282 dojedeme do Hory Svatého Václava (2 km), Načetína (1 km) a Hvožďan (1,5 km). Cyklotrasa 2141 nás zavede do Poběžovic (2 km), do Šitboře (1,5 km), Vlkanova (1 km), Otova (2 km), Meclova (5 km), Mašovic (2 km), ke kostelu Svaté Anny (2,5 km) a do Horšovského Týna (1,5km).

Z Hostouně do Drahotína a zpět

Trasa zobrazuje pouze část z vyznačených hipostezek na Domažlicku. Celkový přehled hipostezek získáte na interaktivní mapě.

Z Hostouně na Pleš, do Bavor a zpět

Trasa zobrazuje pouze část z vyznačených hipostezek na Domažlicku. Celkový přehled hipostezek získáte na interaktivní mapě.

Z Chudenic k pozůstatkům hradů a zpět

Z chudenického náměstí vyjdeme po zelené a kolem rozhledny Bolfánek dorazíme do vesničky Lučice (2,5 km). Po jednom kilometru projdeme kolem chudenické bažantnice a za 1,5 km dorazíme ke zřícenině hradu Pušperk. Odtud se přibližně 200 metrů vrátíme na rozcestí a po červené pokračujeme k rozcestí Velký Kouřim (2,5 km). Po 300 metrech dojdeme k odbočce k pozůstatkům hradu Ruchomperk (150 m). Po prohlídce se vrátíme na rozcestí Velký Kouřim (0,5 km) a pokračujeme dále po žluté zpět do Chudenic přes Bezpravovice (3 km). Z Bezpravovic nás modrá značka zavede přes Bolfánek zpět do Chudenic (3 km).

Z Kdyně do Domažlic přes Brůdek a Tanaberk

Z malebného městečka Kdyně nás modrá turistická značka povede kolem železniční zastávky (1 km) na rozcestí Prapořiště (0,5 km) a vzhůru přes vrchol Čepice (1,5 km) na rozcestí pod Čepicí (0,5 km). Po 2,5 km dojdeme přes „ráj“ na poutní místo Tanaberk s barokním kostelem sv. Anny. Po dalším kilometrovém úseku nás uvítá osada Hájek. Poté následuje 1 km po rušné silnici do Brůdku, historicky velmi známém místu. Půl kilometru od vesnice dorazíme k údajně nejstaršímu svatováclavskému kostelíku na našem území. Po dalším kilometru následuje samota Studánky a poté rozcestí s odbočkou na vyhlídku Bělohradský les (0,5 km) a hospodářský dvůr s vepřínem Bělohrad (1,5 km). Poslední 2 kilometry červené značky nás zavedou na rozcestí U Štítovek, odkud pokračujeme po modré až do cíle. Přes stejnojmennou osadu a nedaleký Nový Klíčov nás značka po úzké silnici dovede až do Starého Klíčova (3,5 km). Sousední Mrákov je vzdálen také jen kilometr, poté cesta vede přes pole a kolem rybníka do Nevolic (2,5 km). Odtud jsou to pouze 2 km na domažlické náměstí.

Z Kdyně do Chodské Lhoty, Všerub a zpět

Z kdyňského náměstí se Nádražní ulicí vydáme k místní železniční stanici. Odtud po cyklotrase 2195 dojedeme před Brnířov (500 m), dále pokračujeme po 2051A do Hluboké (2,5) km a po 2051 do Chodské Lhoty (2,5 km). Tato trasa dále vede do Orlovic (3 km). Odtud po cyklotrase 33 dojedeme Všerub (11 km). Po případném občerstvení se vrátíme k hrázi rybníka a po cyklotrase 3A dojedeme kolem rybníka do Hájku (1 km). Cyklotrasa 3A nás dále zavede do Brůdku (1,5 km), Prapořiště (2,5 km) a zpět do Kdyně (1,5 km).

Z Kdyně do Chudenic a zpět

Z kdyňského náměstí se ulicemi Komenského a Starokdyňská vydáme ke koupališti Hájovna. Odtud přes serpentiny dorazíme na rozcestí Vejpřahy (2,5 km). Po cyklotrase 2042 se dostaneme do Němčic (2 km), Úboče (2,5 km), Všepadel (2 km), Únějovic (2,5 km), Chocomyšle (1 km) a Chudenic (4 km). Vracíme se po 2042 ke křižovatce, na které pojedeme rovně na Bezpravovice. Odtud jedeme cca 2 km ke křižovatce, na které se dáme vpravo po cyklotrase 2192. Po 2,5 km dorazíme do Černíkova. Na návsi za pomníkem odbočíme vlevo a vydáme se po neznačené silnici do Rudoltic (1 km). 1,5 km za Rudolticemi odbočíme vpravo a dojedeme na začátek Vílova. Neprojíždíme obcí, nýbrž pokračujeme rovně po 2192 do Slavíkovic (1 km). Na rozcestí tras 2192 a 2193 (2 km) pokračujeme vpravo po 2193. Po 3 km dojedeme na rozcestí Modlín. Asi 200 m za rozcestím pokračujeme dále po cyklotrase 2051A do Smržovic (1,5 km), Dobříkova (1,5 km) a po 2051 do Hluboké (1 km). Z Hluboké opět po 2051A do Brnířova. Za Brnířovem se na rozcestí napojíme na cyklotrasy 2195 (doprava) a posléze 2042, které nás dovedou do Kdyně.

Z Kdyně do Kolovče a zpět

Z kdyňského náměstí se ulicemi Komenského a Starokdyňská vydáme ke koupališti Hájovna. Odtud přes serpentiny dorazíme na rozcestí Vejpřahy (2,5 km). Dále pokračujeme po zelené do Němčic (2 km). Z Němčic do Úboče (2,5 km), kde před kostelem odbočíme vpravo na neznačenou silnici. Ta nás po 1,5 km zavede do Všepadel. U kapličky odbočíme vlevo a následně vpravo a dále pokračujeme po neznačené silnici do Kolovče (4 km). Po případné prohlídce muzea dojedeme po cyklotrase 3A do Kanic (3 km) a Hradiště (2 km). Následují Hříchovice, Stanětice (u kostela odbočíme vlevo) a Oprechtice. Z Oprechtic jedeme směrem na Němčice, ale cca 700 m za Oprechticemi odbočíme u autobusové zastávky Prudice doprava. U osady Pláně se napojíme na žlutou a po ní dojedeme do Podzámčí (1 km). Z Podzámčí pojedeme Rýzmberskou a následně Americkou ulicí na kdyňské náměstí.

Z Kdyně do Nové Vsi a zpět

Z kdyňského náměstí nás zelená turistická značka zavede do Brnířova (1 km). Zde se cesta stočí doprava a my za 3,5 km dojdeme do Nové Vsi. Cestou po pravé straně mineme vyhlídkovou věž. Z Nové Vsi jdeme po červené k rozcestníku Pod Čepicí (1,5 km). Odtud se přes Prapořiště vrátíme po modré zpět na kdyňské náměstí (3 km).

Z Kdyně do Pocinovic, Chodské Lhoty a zpět

Z kdyňského náměstí se ulicemi Komenského a Starokdyňská vydáme ke koupališti Hájovna. Odtud přes serpentiny dorazíme na rozcestí Vejpřahy (2,5 km). Dále pokračujeme po cyklotrase 2193 na rozcestí této trasy a zelené turistické značky (5 km). Po zelené se vlevo vydáme do Úsilova (2 km), odkud pokračujeme cyklotrasou 2192 vpravo do Vílova (1,5 km), Slavíkovic (1,5 km) a Libkova (4,5 km). Odtud pojedeme po zelené k Dobré Vodě (1 km). Z Dobré Vody se po 200 m po žluté napojíme na cyklotrasu 2088, která nás zavede do Pocinovic (3,5 km). Po stejné trase dojedeme do Orlovic (4 km). Odtud po trase 2051 dojedeme do Chodské Lhoty (3,5 km). Na konci Chodské Lhoty je rozcestí. Z něj vede červená turistická značka směrem na Vítovky (1 km). Po červené dorazíme do Nové Vsi (1 km), dále po zelené pokračujeme k Brnířovu. Před Brnířovem odbočíme doleva a po cyklotrasách 2195 a 2042 dorazíme do Kdyně.

Z Kdyně do Úsilova, na Modlín, do Všerub, Kouta na Šumavě a zpět

Z kdyňského náměstí se Americkou a následně Rýzmberskou ulicí vydáme do Podzámčí. Odtud pojedeme po cyklotrase 2193 na rozcestí Vejpřahy (2,5 km) a dále po 2051 do Mezholez (3,5 km). Za vesnicí odbočíme na cyklotrasu 2192 vpravo. Ta nás dovede do Úsilova (2 km). Po stejné cyklotrase dojedeme do Vílova (1,5 km) a Slavíkovic (1,5 km). Na rozcestí tras 2192 a 2193 (2 km) pokračujeme vpravo po 2193. Po 3 km dojedeme na rozcestí Modlín. Odtud pokračujeme po modré na Modlín a do Branišova (2 km). Z Branišova vede cyklotrasa 2051 do Hluboké (2,5 km). Z rozcestí cyklotras pokračujeme cyklotrasou 2051A vpravo do Brnířova (2 km). Za Brnířovem z rozcestí pokračujeme doleva cyklotrasou 2195 do Nové Vsi (3 km). Z Nové Vsi zamíříme po červené na rozcestí Pod Čepicí (1 km), na Tanaberk (2,5 km) a do Hájku (1 km). Zde se dáme vlevo po cyklotrase 3A/2014. Dojedeme do Všerub (2,5 km) a od kostela pojedeme cyklotrasou 2196 na rozcestí U Štítovek (5 km). Po stejné trase pokračujeme do Kouta na Šumavě (4 km). Zde u kostela odbočíme vpravo a po 2014 dojedeme do Starce (2 km) a Prapořiště (2 km). Po cyklotrase 2042 dojedeme do Kdyně (1,5 km).

Z Kdyně k Novému Herštejnu, kolem Korábu a zpět

Trasa zobrazuje část vyznačených lyžařských stop na Kdyňsku. Celkový přehled tras získáte na interaktivní mapě. Doporučujeme přepnout na zimní zobrazení.

Z Kdyně k židovskému hřbitovu, na rozhlednu, do chodských vsí a zpět

Delší trasa nás provede krásnou přírodou Kdyňska a odhalí nám její nevšední zajímavosti. Z kdyňského náměstí se vydáme po modré do vesnice Branišov (3,5 km). Dále po modré pokračujeme přes Modlín až k modlínskému rozcestí (3,5 km), odkud nás zelená zavede až k rozcestí u židovského hřbitova. Pokračujeme dále po zelené do Libkova (1,5 km). Odtud se neznačenou cestou kolem rybníka za vsí, který budeme mít po pravé ruce, vydáme na rozhlednu Markétu (1 km, která ční nad Libkovem. K poutnímu místu Dobrá voda (2,5 km) nás od rozhledny zavede žlutá značka. Od Dobré vody pokračujeme dále po zelené až do Pocinovic (1,5 km), nejvýchodnější chodské privilegované vsi. Dále nás žlutá značka zavede do vesnice Orlovice (4 km). Z Orlovic pokračujeme lesem po červené do Šteflí (3,5 km). Po dalším kilometru dojdeme do Chodské Lhoty, další privilegované chodské vesnice. Odtud po červené pokračujeme přes Vítovky do Nové Vsi (2,5 km). Na jejím okraji odbočíme vpravo a dále následujeme zelenou značku. Po 500 metrech vlevo máme možnost vystoupat na vyhlídkovou věž. Dva kilometry na to po zelené následuje Brnířov a po 1 km nás již uvítá kdyňské náměstí.

Z Kdyně na Netřeb zpět

Z kdyňského náměstí se od penzionu Černý orel po žluté vydáme směrem na Podzámčí (2 km). Dále po žluté pokračujeme do Úlíkova (4 km). Po dalších 5 kilometrech dojde k rozcestí Netřebu a dáme se vlevo. Zřícenina hradu Netřeb je od rozcestí vzdálená přibližně 600 metrů. Na zpáteční cestě se vrátíme na rozcestí a dále pokračujeme po zelené do Úboče (1,5 km). Přes Starou Huť (1 km) se dostaneme do Nemčic (1 km), odkud je to 2,5 km na rozcestí Vejpřahy u Kdyně. Po 1,5 km po místní červené (v mapě přerušovaná) kolem kempu Kdyně - Hájovna ke kdyňskému koupališti. Po místní komunikaci se dostaneme zpět na kdyňské náměstí (2 km).

Z Kdyně na Rýzmberk, Modlín a zpět

Z kdyňského náměstí se Americkou a následně Rýzmberskou ulicí vydáme do Podzámčí. Odtud pojedeme po cyklotrase 2193 na rozcestí Vejpřahy (2,5 km) a dále na rozcestí cyklotras 2193 a 2051A u Modlína (6 km) - je zde také modrá turistická značka. Po modré se vydáme doprava a cca po 200 m dorazíme do osady Modlín. Po 2 km po modré dojedeme na modré a cyklotrasy 2051. Vydáme se doprava po 2051. Za 2,5 km dorazíme nad kdyňské serpentiny. Po cyklotrase 2042 se jimi vydáme ke koupališti Hájovna (2 km). Po 2 km nás přivítá kdyňské náměstí.