FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

km
Zrušit
135 záznamů

Z Babylonu do Pece a na Čerchov

Od rozcestníku koupaliště Babylon vyjdeme po zelené směrem do Pece pod Čerchovem (2,5 km). Odtud budeme sledovat modrou značku až na samý vrchol Čerchova (4,5 km).

Z Babylonu do Újezda

Od rozcestníku koupaliště Babylon vyjdeme po žluté směrem na Pilu (1,5 km). Dále nás žlutá zavede do Trhanova (1 km), odkud se po červené vydáme na hrádek k pomníku J. S. Koziny (2 km). Po červené pokračujeme dále do Újezda (1 km).

Z Babylonu na Starý Herštejn

Trasa zobrazuje pouze část z vyznačených hipostezek na Domažlicku. Celkový přehled hipostezek získáte na interaktivní mapě.

Z Babylonu přes Čerchov do Klenčí pod Čerchovem

Od vlakové zastávky Babylonu vede zelená turistická značka. Po přejití hlavní silnice Domažlice-Folmava se po dvou kilometrech dostaneme k Sokolově vyhlídce. Poté po zelené půjdeme Vrbatovou cestou k rozcestí Plzeňská cesta (2,5 km). Vystoupáme na vrchol Čerchova (2,5 km), kde se můžeme občerstvit a z Kurzovy věže podívat daleko do Čech i Německa. Po modré z Čerchova pokračujeme k rozcestí Horizontálka (0,8 km), odkud půjdeme po červené až do Capartic (3 km). Překročíme hlavní tah k hr. přechodu a pokračujeme po modré značce. Dojdeme po ní až k pomníku J. Š. Baara a pomníčku padlým americkým vojákům na Výhledech (0,9 km). Odtud po zelené pokračujeme do Klenčí (3,5 km).

Z Bělé nad Radbuzou do Capartic a zpět

Z bělského náměstí vyrazíme po modré na Smolov (4 km). 300 metrů za Smolovem modrou opustíme a odbočíme doleva. Po 1 km přijedeme k zaniklému Novému Dvoru. Přibližně 300 m jedeme po cyklotrase 37, pak však odbočíme doleva na neznačenou cestu. Po 3 km dorazíme k zaniklému Mostku. Pokračujeme vlevo po cyklotrase 36/EV 13 na Rybník (3 km). Následujeme červenou a za 2,5 km dorazíme na Závist. Zde odbočíme vpravo a přibližně 1,5 km jedeme po cyklotrase 2141. Poté zahneme na neznačenou trasu zcela vlevo, abychom po 3 km dojeli do bývalého Lískovce. Zde odbočíme opět vlevo a po zelené pokračujeme 2 km k rozcestí. Na něm se dáme doprava po neznačené cestě, až dojedeme do Novosedel (2 km). Z nich pokračujeme po cyklotrase 36 do Nemanic, odkud jedeme po 2281 do Nové Huti (1 km) a Staré Huti (1 km). Na jejich konci odbočíme na neznačenou cestu doprava. Dojedeme do Jidřichovy Hory (1 km). Na rozcestí Jindřichova hora se dáme po zelené vpravo. Po 1 km přejedeme hlavní silnici a po dalších 500 dojedeme do Černé Řeky. Z ní pokračujeme po cyklotezce 2287 vlevo až do Capartic (2,5 km). Po červené se vydáme přes rozcestí Pod Sádkem, Pod Haltravou, Haltrava, Škarmanka, Malá Skála, Vranovské Sedlo, Starý Herštejn, Herštejnské Chalupy až k rozcestí Liščí Domky (11 km). Dále pokračujeme rovně po 2280 do Šidlákova (4,5 km), na Bystřici (6,5 km) a do Bělé (3 km).

Z Bělé nad Radbuzou do Poběžovic

Z náměstí v Bělé nad Radbuzou nás žlutá značka zavede lesní cestou ke vsi Ostrov (6,5 km), kterou míjí a napojuje se na silnici klesající do obce Rybník. Zakrátko odbočíme vlevo na lesní cestu směřující k šidlákovské silnici. Po silnici vstoupíme do prostoru zaniklé vsi Korytany (4 km). Dále přejdeme vrchol Lysé hory (4 km), budeme pokračovat přes Pivoň (2 km), Mnichov (3 km), Hvožďany (1 km). Za 2 km nás již čekají Poběžovice.

Z Bělé nad Radbuzou k prameni Radbuzy a zpět

Z bělského náměstí vyrazíme po modré na Smolov (4 km). 300 metrů za Smolovem modrou opustíme a odbočíme doleva. Po 1 km přijedeme k zaniklému Novému Dvoru. Přibližně 300 m jedeme po cyklotrase 37, pak však odbočíme doleva na neznačenou cestu. Po 3 km dorazíme k zaniklému Mostku. Pokračujeme vlevo po cyklotrase 36/EV 13 na Rybník (3 km). Následujeme červenou a za 2,5 km dorazíme na Závist. Zde odbočíme vlevo a přibližně 2,5 km jedeme po cyklotrase 2141 na rozcestí Liščí Domky. Pramen Radbuzy je odsud vzdálen několik set metrů. Po červené se dáme doleva a po 300 metrech odbočíme lesní pěšinou vpravo. Po 500 metrech dorazíme k prameni Radbuzy. Po cestě dále pokračujeme od rozcestí Liščí Domky. Jedeme rovně po 2280 do Šidlákova (4,5 km), na Bystřici (6,5 km) a do Bělé (3 km).

Z Bělé nad Radbuzou na rozhlednu Březinka a na Železnou

Od bělského kruhového objezdu vyrazíme po cyklotrase 37 do Pavlíkova (3 km), vesnice Dubec (1,5 km), Borku (4,5 km) a Bernartic (2 km). Odsud po modré vystoupáme na rozhlednu Březinka (1 km). Následně se vrátíme až do osady Dubec. Odsud pokračujeme cyklotrasou 2235 do Třemešné (2 km), Nové Vsi (3 km). Z Nové vsi po této cyklotrase jedeme ještě 2,5 km, poté cyklotrasa zahýbá vpravo. My však jedeme rovně po neznačené silnici až do Železné (4 km). Vracíme se po modré k bývalému Valdorfu (6 km), na Karlovu Huť (1,5 km), na Smolov (3 km) a do Bělé (4 km).

Z Bělé nad Radbuzou na Rybník a zpět

Z bělského náměstí vyrazíme po modré na Smolov (4 km), Karlovu Huť (3 km) a k bývalému Valdorfu (2 km). Dále pokračujeme po cyklotrase 2230 k rozcestí před Pleší. Z něj pokračujeme vlevo po cyklotrase 36/EV13 k bývalému sv. Václavu a do osad Rabov a Draha (7,5 km). Těsně za těmito osadami leží vesnice Rybník. Zpět jedeme z Rabova doleva po cyklotrase 2282 a dále rovně po 2280 na Bystřici (9 km). Po cyklotrase 2280 a dále rovně po cyklotrase 37 dojedeme do Bělé (3 km).

Z Bělé nad Radbuzou na Rybník, do Nemanic a zpět

Z bělského náměstí vyrazíme po modré na Smolov (4 km), Karlovu Huť (3 km) a k bývalému Valdorfu (2 km). Dále pokračujeme po cyklotrase 2230 k rozcestí před Pleší. Z něj pokračujeme vlevo po cyklotrase 36 k bývalému sv. Václavu (1 km) a k zaniklé obci Mostek (4 km), na Rybník (3 km), do Novosedel (15 km) a Nemanic (1 km). V Nemanicích odbočíme doleva na cyklotrasu 2280 a po 1,5 km dojedeme do Novosedelských Hutí, po 5 km na bývalé Herštejnské chalupy. Pokračujeme rovně po 2280 do Šidlákova (4,5 km), na Bystřici (6,5 km) a do Bělé (3 km).

Z Bělé nad Radbuzou na Železnou

Po modré z bělského náměstí dojdeme až do obce Železná. Projdeme obcí Smolov (4 km), zaniklé sudetské obce Karlovu Huť (3 km) a Waldorf (1,5 km) a za 3,5 km dojdeme do cíle.

Z Capartic do Bělé nad Radbuzou

Trasa zobrazuje část vyznačených lyžařských stop v okolí Čerchova na české či německé straně. Celkový přehled tras získáte na přiloženém obrázku nebo na interaktivní mapě. Doporučujeme přepnout na zimní zobrazení.

Z Capartic podél hranic do Kdyně

Do Capartic nás může odvézt autobusová linka. Po červené se vydáme směrem k Čerchovu (4 km). Na rozcestí Horizontálka pod Čerchovem opustíme červenou a k vrcholu Čerchova budeme pokračovat po modré. Z Čerchova po modré půjdeme k České studánce (3,5 km) a následně vlevo po žluté k Zelené chýši (1,5 km). Pokračujeme dále po červené do České Kubice (3 km). Přes Starou Huť dojdeme až k skalní sluji Salka u Pasečnice (3,5 km). Dále po červené pokračujeme přes rozcestí Šnory (1,5 km) až na Filipovu Horu (2,5 km). Cesta vede stále po červené přes Mlýneček (2,5 km), Bělohrad a Studánky až ke Kostelíku na Brůdku (6 km). Přes obec Brůdek a Hájek doputujeme k poutnímu místu Tanaberk (2 km). Odtud jsou to 2 km po červené na rozcestí Pod Čepicí. Do Kdyně (3,5 km) pokračujeme po modré přes Prapořiště.

Z České Kubice ke Třem znakům a zpět

Z České Kubice vyjdeme po modré k rozcestí Nad Folmavou (3,5 km). Dále pokračujeme po zelené k bývalé Bystřici (3 km). Za 3,5 km dojdeme ke Třem znakům. Po šesti kilometrech dorazíme na vrchol Čerchova, odkud se po modré dostaneme k České studánce (3,5 km). Žlutá nás zavede k Zelené chýši (1,5 km), od které budeme po červené pokračovat až do České Kubice (2,5 km).

Z České Kubice na Babylon po Čertově naučné stezce

Z vesnice vyrazíme po modré směrem k železniční zastávce Česká Kubice. Odtud je to přibližně 500 metrů k rozcestí, kde opustíme modrou a dáme se vlevo po Čertově naučné stezce. Za 6 km dojdeme do Babylonu poté, co na cestě mineme Sokolovu vyhlídku.

Z České Kubice na Babylon po modré

Z vesnice vyrazíme po modré směrem k železniční zastávce Česká Kubice. Projdeme kolem Rašínova kamene (2 km) a dále pokračujeme po modré podél náhonu Teplé Bystřice, který máme po levé ruce. Po dalších 2 km dojdeme k Čertovu kameni - viklanu. Odtud je to již pouze 500 m k železniční zastávce Babylon.

Z České Kubice na Čerchov

Do České Kubice se pohodlně dostaneme vlakem i autobusem. Červeně značená trasa nás od železniční zastávky dovede do vesnice vzdálené necelý 0,5 km. Při mírném klesání dojdeme na rozcestí pod Č. Kubicí, abychom odtud mohli pozvolna stoupat k Zelené chýši (1,5 km) a až na Čerchov. Od Zelené chýše pokračujeme rovně po červené až k rozcestí Plzeňská cesta (1 km). Odtud stoupáme přibližně 2,5 km po zelené až na vrchol Čerchova.

Z Dílů na Černou Řeku a zpět

Po žluté budeme stoupat k rozcestí Pod Haltravou (1,5 km). Odtud po zelené dojdeme na Jindřichovu Horu (3,5 km), a k Černé řece (3 km). Po modré pokračujeme rovně na rozcestí pod Čerchovem (3 km), odkud budeme sestupovat po červené do Capartic (3 km). Pokračujeme dále po červené na rozcestí Pod Haltravou (3 km). Zpátky na Díly sestoupíme po žluté (1,5 km).

Z Domažlic do Capartic, na Babylon a zpět

Z domažlického náměstí se po červené vydáme do Újezda (4,5 km). Vesnici projedeme po neznačené silnici a dojedeme do Trhanova (3,5 km). Po červené pokračujeme do Chodova (1 km) a z něj po hlavní silnici na Výhledy (2 km). Po cyklotrase 2287 pojedeme jen 1,5 km, abychom z ní u Capartic sjeli a pokračovali neznačenou cestou doleva. Po 3 km lesem se napojíme na zelenou (jedeme rovně), která nás dovede do Pece (1 km). Po zelené Pec opustíme a za vsí v lese odbočíme na zpevněnou neznačenou silničku doprava. Po 1,5 km dojedeme na k cyklotrase 3, po které se dáme doleva na Babylon (500 m). Ten projedeme až k železniční stanici po místní naučné stezce. Od železniční stanice pokračujeme 300 m po žluté, resp. dále po neznačené cestě na Pasečnici (1,5 km). Rybník objedeme zleva a od rozcestí Pasečnice budeme pokračovat cyklotrasou 2014 do Pelech (2 km) a Tlumačova (2 km). Po 2014 se vrátíme do Domažlic (4 km).

Z Domažlic do Čečovic, Krchleb, Kolovče a zpět

Z domažlického náměstí dojedeme po modré ke kostelu U Svatých a následně do Chrastavic. Za Chrastavicemi na neznačené silnici odbočíme doleva, abychom po 2 km dojeli do Milaveč. Na křižovatce před kostelem odbočíme doleva směrem na Nahošice (2 km) a Blížejov (2 km). Na kruhovém objezdu odbočíme směrem na Horšovský Týn. Po 2 km dojedeme do osady Lazce, kde zahneme doprava. Po 2 km dorazíme k rozhledně na Šibeničním vrchu. Z kopce sjedeme do Horšovského Týna a pokračujeme doprava po zelené do Semošic (3 km). Zde odbočíme doleva a po neznačené silnici a poté opět po zelené se vydáme do Doubravy (3 km) a Malého Malahova (1 km). U rybníka odbočíme doprava a po neznačené silnici dojedeme do Čečovic (1,5 km). Zde zahneme doprava a po cyklotrase 2223 se dostaneme k rozcestí tras 2223 a 2270. Budeme pokračovat rovně do Staňkova (2,5 km). Po projetí náměstí se dáme vlevo cyklotrasou 305 a za kostelem opět vlevo cyklotrasou 2185 směrem na Krchleby (3 km). Po případném občerstvení Krchlebskými koláči pokračujeme po této trase až k rozcestí U Jána (2,5 km) a dále cyklotrasou 3A do Poděvous (2,5 km), Srbic (2,5 km) a Kolovče (2 km). Po případné prohlídce muzea dojedeme do Kanic (3 km) a Hradiště (2 km), Hříchovic (2 km) a Stanětic (2 km). Odtud pojedeme rovně po cyklotrase 2294 přes Zahořany (2 km), Bořice (2,5 km) zpět do Domažlic (2 km).