FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

km
Zrušit
135 záznamů

NS Sedmihoří

Od Středního mířkovského rybníku nedaleko obce Miřkova vede jihozápadní částí Sedmihoří 10 km dlouhá naučná stezka s 12 informačními tabulemi. Východištěm naučné stezky je altán s informační tabulí vedle hájovny u Středního mířkovského rybníku. Zde je možno i zaparkovat vozidlo. Dále už se však musí pěšky. Na trase naučné stezky je 12 informačních tabulí: 1) Výchozí2) Lesní hospodářství3) U ručiček4) Geologické poměry5) Kamenické řemeslo6) Zvířena7) Mrazové sruby, Francouzská cesta8) Vegetace9) Milíře10) Vývoj osídlení11) Pseudokary (odbočka ke skalám)12) Rybníky a mokřady NS je značena „lesáckým“ značením s oranžovým orámováním.

NS Sochařská stezka na Baldov

Sochařská stezka na Baldov je naučná stezka, která vede z Domažlic, resp. z okraje Týnského předměstí, na Baldovské návrší. Její celková délka je cca 1,5 km a na trase se nachází 7 zastavení. Na začátek stezky turisty přivádí z centra Domažlic zelená a žlutá turistická značka. Vlastní naučná stezka začíná v místě odpojení obou turistický značek od silnice na Luženičky. Odtud stoupá úvozem na Baldovské návrší. Cestou míjí pětici soch – zastavení s autorskými popisky a texty, které odkazují na bitvu u Domažlic. Všechny tyto sochy byly vytvořeny během domažlického sochařského sympozia Tusta Sculpta. Další zastavení se nachází na začátku a na konci stezky. Stezka má za cíl přiblížit zajímavou a srozumitelnou formou základní informace o souvislostech a příčinách, které předcházely páté, a také poslední, křížové výpravě, která se odehrála právě u Domažlic.

NS Válečný průmysl v Holýšově

Śtezka je věnována válečným zajatcům a totálně nasazeným, kteří byli za 2. světové války využíváni k nucené práci v muniční továrně Kovodělné závody Holýšov Metallwerke Holleischen Zdroj: http://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/valecny-prumysl-v-holysove-pripomene-sedm-kamenu-20150504.html. Celkem šest kamenů s pamětními destičkami je rozmístěno po Holýšově v místech, kde za II. světové války stály pracovní a zajatecké tábory. Sedmý, hlavní pamětní kámen, je umístěn u bývalé muniční továrny nedaleko křižovatky ulic Jiráskova třída a třída 1. máje. Význam kamenů 1. kámen připomíná muniční továrnu Metallwerke Holleischen, která využívala lidskou práci2. kámen připomíná Tábor chorvatských válečných zajatců3. kámen připomíná Pracovní tábor pro německé ženy4. kámen připomíná Italský zajatecký tábor5. kámen připomíná Francouzský a ruský zajatecký tábor6. kámen připomíná Pracovní tábor DAF-Deutsche Arbeitsfront7. kámen připomíná Pracovní tábor pro totálně nasazené z Protektorátu Čechy a Morava.

NS Žďár

Cílem naučné stezky Žďár je návštěvníkům představit na celkem patnácti zastaveních zdejší faunu, flóru a další zajímavosti. Trasa vede po upravených cestách, nenáročným terénem, výjimkou je jen krátký výstup k rozhledně Bolfánek. Kromě poznání místní přírody si po trase připomeneme též zajímavosti z naší historie a můžeme obdivovat um našich předků, ať už v podobě zachovalých historických staveb, uměleckých děl nebo citu pro formování zdejší krajiny. Naučná stezka vede i kolem Kvapilových jezírek, která své jméno získala po nejslavnějším chudenickém rodákovi Jaroslavu Kvapilovi, předním českém spisovateli a básníkovi, autorovi libreta nejznámější české opery Rusalka. Dle historicky zaznamenaných vyjádření Jaroslava Kvapila mu prý bylo právě místo zdejších jezírek se vzpomínkami na mládí inspirací k sepsání poetického textu Rusalky, kterou posléze zhudebnil v operu Antonín Dvořák. Zastavení naučné stezky:1) Východiště tras Lázeň: celková mapa naučné stezky2) Karolíniny louky: solitérní stromy, krajinotvorba3) Ptactvo: druhy ptactva v místní lokalitě4) Kuchyňka: drobný pavilonek v areálu bývalého parku zámku Lázeň5) Kvapilova jezírka: připomínka významné osoby6) Les: vývoj vegetace a růstové fáze7) Lesní zvěř: druhy zvěře v místní lokalitě8) Škodliví činitelé lesa: faktory ohrožující naše lesy9) U obrázku: výhled na Chudenice s popisem a historií obce10) Východiště tras Sv. Anna: celková mapa naučné stezky11) Areál rozhledny Bolfánek: popis významné památky, nyní rozhledny, a jejího okolí12) Pomník J. Dobrovského: připomínka významné osoby13) Zámek Lázeň: popis Černínského zámku s anglickým parkem14) Nepůvodní dřeviny: douglaska tisolistá15) Dřeviny: běžné druhy našich dřevin

Okruh Althütte

Trasa zobrazuje část vyznačených lyžařských stop v okolí Čerchova na české či německé straně. Celkový přehled tras získáte na přiloženém obrázku nebo na interaktivní mapě. Doporučujeme přepnout na zimní zobrazení.

Okruh Gibacht

Trasa zobrazuje část vyznačených lyžařských stop v okolí Čerchova na české či německé straně. Celkový přehled tras získáte na přiloženém obrázku nebo na interaktivní mapě. Doporučujeme přepnout na zimní zobrazení.

Okruh kolem Škarmanu

Trasa zobrazuje část vyznačených lyžařských stop na Kdyňsku. Celkový přehled tras získáte na interaktivní mapě. Doporučujeme přepnout na zimní zobrazení.

Okruh Voithenberg

Trasa zobrazuje část vyznačených lyžařských stop v okolí Čerchova na české či německé straně. Celkový přehled tras získáte na přiloženém obrázku nebo na interaktivní mapě. Doporučujeme přepnout na zimní zobrazení.

Okruh z rozcestí U Sloupku

Trasa zobrazuje část vyznačených lyžařských stop na Kdyňsku. Celkový přehled tras získáte na interaktivní mapě. Doporučujeme přepnout na zimní zobrazení.

Po stopách chodské historie

Tato trasa má celkém patnáct zastavení od Pocinovic až po Bělou nad Radbuzou. Přibližuje chodskou historii a historii jednotlivých zastávkových míst. Svým zaměřením spadá spíš pod naučné stezky, nicméně pro svou délku je zařazena do cyklistických tras. Trasu je také možné rozdělit na dvě části pro dvoudenní výlety. Od domažlické věže vede po červené turistické značce cesta západním směrem až na konec města. Po úzké silnici dojedeme mezi poli až do Kozinova rodiště Újezda (4 km). Na návsi se v rohovém statku nachází jeho muzeum. Z Újezda po červené dále pokračujeme na vrch Hrádek (2 km) s Kozinovým pomníkem. Po žluté dále pokračujeme přes Dobrou Vodu do Draženova (4 km). Odtud nás cesta zavede přes kruhový objezd do Postřekova (5,5 km). Vrátíme se přibližně 1 km zpět na křižovatku a pokračujeme vlevo do Nového Kramolína (3,5 km), Vlkanova (1,5 km), Poběžovic (2,5 km), Hostouně (7 km), Újezda Svatého Kříže (3 km), Bělé nad Radbuzou (3 km). Zpáteční cestu začneme cyklotrasou 37 k rozcestí U Černého rybníka. Odtud pokračujeme po cyklotrase 37 krátce doprava a dále po cyklotrase 2280 doleva na Bystřici (2 km). Po této trase jedeme přes Šidlákov (9 km) až k rozcestí Herštejnské chalupy (5 km), odkud po červené dorazíme na Starý Herštejn (2 km) a do Capartic (9 km). Do Klenčí pod Čerchovem (4 km) pokračujeme po cyklotrase 2287. U kostela sv. Martina odbočíme doprava a po žluté dorazíme do Chodova (3 km) a následně po červené do Trhanova (0,5 km). Z Trhanova dojedeme po neznačené silnici do Pece pod Čerchovem (3 km). Po zelené následuje Babylon (2 km), od jehož železniční stanice pokračujeme dále po červené k rozcestí Dmout - bývalá hájovna (3 km). Zde odbočíme doprava a po 100 metrech doleva, abychom z kopce dojeli do Stráže (1 km). Za Stráží se napojíme na cyklotrasu 2014 a dáme se vpravo do Tlumačova (2 km). Následuje Mrákov (2 km), Starý Klíčov a Kout na Šumavě (3 km). Přes Starec a Prapořiště dojedeme do Kdyně (6 km). Zde se na náměstí dáme vpravo mírně do kopce. Po Brnířovu následuje po cyklostezce 2051A Hluboká (2 km), kde odbočíme vpravo na cyklotrasu 2051. Po ní dojedeme do Chodské Lhoty (2 km) a osady Výrov (2 km). Po odbočce doleva následují Pocinovice (2 km). Na zdejší návsi se dáme doleva směrem zpět do Kdyně. Dojedeme do Smržovic (5 km), odkud pokračujeme doleva do Dobříkova (1 km), Branišova (1 km) a odsud po modré doleva do Kdyně (3 km). Po cyklotrase 3A dojedeme do Starého Dvora (3 km). Za rozcestím U Nového Dvora odbočíme doleva a po červené dorazíme do Zahořan (2 km). Odsud po cyklotrase 2294 dojedeme přes Bořice zpět do Domažlic (4 km).

Přístupová cesta trasa od Tiefer Graben

Trasa zobrazuje část vyznačených lyžařských stop v okolí Čerchova na české či německé straně. Celkový přehled tras získáte na přiloženém obrázku nebo na interaktivní mapě. Doporučujeme přepnout na zimní zobrazení.

Přístupová trasa Stadionka

Trasa zobrazuje část vyznačených lyžařských stop v okolí Čerchova na české či německé straně. Celkový přehled tras získáte na přiloženém obrázku nebo na interaktivní mapě. Doporučujeme přepnout na zimní zobrazení.

Spiessova naučná stezka

Okolí Bezděkova skrývá mnohé zajímavosti, památky i přírodní krásy. Naučná stezka nás zavede na místa, které si v 18. století zamiloval i hospodářský inspektor bezděkovského panství Christian Heinrich Spiess. Do historie se zapsal spíše jako autor tajemných povídek a románů. Dnes bychom mohli říci, že patřil mezi zakladatele hororu. Inspiraci pro svá díla hledal ve zdejších lesích, ve zříceninách hradů a tvrzí i u mohutných skal bizarních tvarů. Sem rád sám chodíval na dlouhé procházky. Stezka nám představí různé zajímavosti a postupně i samotného Ch. H. Spiesse. V závěru stezky můžeme navštívit i jeho hrob. Trasa naučné stezky má šest zastavení a vede po značených turistických stezkách z Bezděkova do Vítané, Struhadla, Tetětic a na Tupadelské skály, odkud se vrací zpět do Bezděkova. Zastavení naučné stezky: 1) u kostela sv. Václava v Bezděkově - pojednává zejména o historii obce. U tabule je umístěno nekryté odpočívadlo. 2) ve Vítané - na okraji této vsi je zastavení č. 2 a kryté odpočívadlo. Zde se můžeme pokochat výhledem do krajiny - na informační tabuli najdeme panoramatické foto s popisy jednotlivých kopců. 3) Trasa pak pokračuje přes ves Soustov, přetíná hlavní komunikaci Klatovy - Domažlice a dále směřuje do vsi Struhadlo, kde na návsi najdeme zastavení č. 3 s pozvánkou do Patersdorfu. 4) v Tetěticích s informacemi o zdejším zámku. 5) u Tupadelských skal - zde je popsána zejména Spiessova tvorba. Odtud vede cesta lesem zpět do Bezděkova. Poslední zastavení je před hřbitovem, kde můžeme navštívit Spiessův hrob. Dvě podrobné mapy Bezděkovska najdeme u kaple sv. Anny a u hasičské zbrojnice v Bezděkově. U nich jsou také krytá odpočívadla.

Špillarova stezka

Po téměř osmdesáti letech byla v Peci Pod Čerchovem znovu označena stezka krále chodských malířů Jaroslava Špillara - Špillarova stezka. Stejnou stezku – zhruba dvousetmetrový úsek cesty od bývalé sklárny do vsi – přitom už za první republiky označil tehdejší Okrašlovací spolek. Je to stezka, kterou se známý malíř Jaroslav Špillar vždy vracíval do vsi od svého pojízdného ateliéru. Ten zůstával na místě zvaném Husplac, původně Holzplatz, u bývalé sklárny. Předsedou Okrašlovacího spolku a jedním z otců myšlenky na vytvoření Špillarovy stezky byl tehdejší řídící učitel v Peci Robert Aschenbrener. Cesta, kudy vede Špillarova stezka, má zajímavou historii (říká se jí hluboká), neboť je ve svahu a sloužila jako příjezdová cesta ke sklárně, která v Peci byla v letech 1810 – 1860. Jezdily jí těžké vozy s vyrobeným sklem a byla vymletá časem. Navíc v roce 1857, kdy byl ve sklárně obrovský požár, se právě touhle cestou valily do vsi roztavené zásoby kolomazi.

Tematický okruh Chodský květ

Tematický okruh vedoucí kolem města Domažlice o délce cca 20 km seznamuje návštěvníky s historií a kulturou Chodska. Okruh je vhodný pro pěší turisty i pro cykloturisty. Jde o trasu s mírnou obtížností, zvládnutelnou rodinami s dětmi. První informační panel je umístěn u Havlovic (druhý směrem na Vavřineček), trasu je ovšem možné začít kdekoli.Na trase je celkem 15 informačních panelů.

Trasa Herzogauer Loipe

Trasa zobrazuje část vyznačených lyžařských stop v okolí Čerchova na české či německé straně. Celkový přehled tras získáte na přiloženém obrázku nebo na interaktivní mapě. Doporučujeme přepnout na zimní zobrazení.

Trasa ke třem znakům

Trasa zobrazuje část vyznačených lyžařských stop v okolí Čerchova na české či německé straně. Celkový přehled tras získáte na přiloženém obrázku nebo na interaktivní mapě. Doporučujeme přepnout na zimní zobrazení.

Trasa Tiefer Graben

Trasa zobrazuje část vyznačených lyžařských stop v okolí Čerchova na české či německé straně. Celkový přehled tras získáte na přiloženém obrázku nebo na interaktivní mapě. Doporučujeme přepnout na zimní zobrazení.

Z Babylonu do Kdyně

Z Babylonu se vydáme po žluté směrem na Starou Huť (2,5 km). Odtud dále pokračujeme doleva po červené ke skalní sluji Salka (500 m). Dále po červené pokračujeme přes rozcestí Šnory (1 km) až na Filipovu Horu (2 km). Cesta vede stále po červené přes Mlýneček (2,5 km), Bělohrad a Studánky až ke Kostelíku na Brůdku (5,5 km). Přes obec Brůdek a Hájek doputujeme k poutnímu místu Tanaberk (2 km). Odtud jsou to 2 km po červené na rozcestí Pod Čepicí. Do Kdyně (3,5 km) pokračujeme po modré přes Prapořiště.

Z Babylonu do Klenčí pod Čerchovem a zpět

Od rozcestníku koupaliště Babylon vyjdeme po zelené směrem do Pece pod Čerchovem (2,5 km). Odtud za 3 km dojdeme k pomníku J. Š. Baara na Výhledech. Nato Baarovou stezkou sejdeme do Klenčí pod Čerchovem (3 km). Po zelené se dostaneme až k železniční zastávce Klenčí a za ní odbočíme směrem na Trhanov (3,5 km) přes Nový Hamr. Z Trhanova po žluté dojdeme na Pilu (1,5 km) a za 1,5 km zpět na Babylon.