FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Z Domažlic na statek a k pomníku J. S. Koziny

Z domažlického náměstí (rozcestník najdeme u augustiniánského kláštera) vede po červené turistické značce cesta západním směrem až na konec města. Po úzké silnici dojdeme mezi poli až do Újezda (4 km), kde se Kozina narodil. Na návsi se v rohovém statku nachází jeho muzeum.

Z Újezda po červené dále pokračujeme na vrch Hrádek (1 km), kde kromě pomníku J. S. Koziny můžeme obdivovat nádherný výhled do krajiny.

Body zájmu poblíž trasy

start
Domažlice - kaple (79 m)
Kaple
Domažlice - městská památková rezervace (169 m)
Měst. pam. rezervace
Domažlice - pamětní deska J.K. Tyla (191 m)
Pamětní deska
Domažlice - informační centrum (205 m)
Inform. centrum
Domažlice - pivovar (213 m)
Pivovar
Domažlická šikmá věž (270 m)
Věž, rozhledna
Domažlice - kašna (291 m)
Kašna
Domažlice - radnice (297 m)
Radnice
Domažlice - středověké opevnění, Branka (325 m)
Středověké opevnění
Domažlice - pamětní deska Jana Vrby (461 m)
Pamětní deska
Domažlice - Dolní brána (474 m)
Středověké opevnění
352 m
4,37 km
Újezd - Kozinův statek (240 m)
Muzeum
Újezd - pomník padlých (162 m)
Pomník
Újezd - rodný dům J. S. Koziny (134 m)
Rodný dům
Újezd - dvůr U Rosochů (134 m)
Statek
Újezd - roubenka čp. 30 (51 m)
Roubenka
Újezd - sv. Václav (44 m)
Kostel
Újezd - čp. 30 (54 m)
Statek
4,49 km
Újezd - rybník (48 m)
Rybník
Újezd - dvůr U Keplů (45 m)
Statek
cíl

Doprava

Zadejte, odkud chcete vyrazit, a my zjistíme spoje pomocí IDOS.cz.

Počasí

Počasí (Domažlice)